21-08-2022

09.30 uur
De Baak
Ds. H. Engelsma

28-08-2022

09.30 uur
De Baak
Ds. A.R. Roodenburg

28-08-2022

09.30 uur
Ichthus
Ds. P. Lindhout

04-09-2022

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Elkaar ontmoeten bij koffie in de kerk:  Op donderdagmorgen is er van 10.00 - 11.00 uur iedere 2 weken een moment om elkaar even te ontmoeten, bij te praten, bij een kop koffie of thee. U bent van harte welkom! De volgende data zijn nu gepland:

  • In de Baak: 11 en 25 augustus
  • De liturgie voor de openluchtdienst a.s. zondag in het van Stolkspark kunt u hier downloaden
  •  

    “Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen…” nav Matt. 10: 34

Dit Woord van Jezus wordt ons aangereikt via een leesrooster in het Dienstboek van de Kerk. Het is een weerbarstig woord. In deze wereld is het juist de vrede, de rust die we zoeken, die we verlangen. In een wereld waarin oorlog en geweld de toon zetten, waar de nood van de schepping pijn doet aan hen die een woning zoeken, aan hen die hun agrarisch bedrijf willen voortzetten, aan hen die vooruit willen in het leven, in een kerk die dikwijls ervaren wordt als niet vredig en rustig…

Dit woord na Pinksteren is een woord op het scherpst van de snee. De keuze om wel of niet achter Jezus aan te gaan, de keuze om wel of niet gevolg te geven aan Zijn roeping, drijft de wereld uit elkaar, drijft de gemeenschap van familie en vrienden uit elkaar. En ja, er zijn tijden geweest en soms nog, dat dat met onderling geweld gepaard ging: je brak met je verleden, met je vrienden, met je familie. Je brak met de manier van leven tot dan toe.

En nu? Opnieuw klinkt dit woord in mijn leven. En opnieuw klinkt daarin de vraag, welke keuzes dat ik zal maken. Welke weg ik zal gaan. En dat klinkt voor mij net zo goed als voor jou, voor u, die deze website bezoekt. En die keuze schuurt, doet op een bepaalde manier misschien pijn. Wellicht deinzen we ervoor terug.

Maar weet dit: wanneer je het uithoudt in deze pijn, wanneer je volhardt in jouw keuze voor Jezus en Zijn weg naar het Koninkrijk, dan zal Zijn vrede jouw leven vervullen, zal Zijn Geest jou op adem doen komen. Voor nu en voor later.

ds. Henk van Veldhuizen.

Hasselt helpt Oekraïnese vluchtelingen: zie de info op de nieuwspagina

Het artikel in de Stentor hier als download. Er is ook een website met informatie, die u vanaf hier kunt bezoeken

Ruim honderd vrijwilligers en tig bedrijven in Hasselt werken koortsachtig aan het in gereedheid brengen van een locatie om gevluchte mensen uit Oekraïne onder te brengen. Een deels leegstaand kantoorpand wordt omgebouwd en ingericht onder het motto 'Hasselt laat haar hart spreken'. Alles is er op gericht om de eerste vluchtelingen na Pasen onderdak te bieden, geeft Jan van Dijk, een van de kwartiermakers, aan.

Meeleven

We proberen met elkaar mee te leven. Een kaartje, een groet, een telefoontje kan soms veel doen. Laten we elkaar blijven bemoedigen in de geest van de kaart van afgelopen voorjaar: “Houd moed, heb lief”.

Maar als we er nu eens anders tegenaan kijken, namelijk wat kunnen we wel met elkaar, met de gemeente met ons gezamenlijk geloven en de band die we onderling hebben. Een opsomming:

- Stukje wandelen      - Samen een film kijken
- Uitgebreid koken      - Spelletje spelen
- Muziek luisteren       - Boek lezen
- Tijd voor elkaar        - Lachen
- Zingen                     - Dankbaar zijn
- Enz , enz, enz…..

We kunnen nog zoveel meer delen als Gereformeerde Ichthuskerk en Hervormde gemeente De Baak te Hasselt. We kunnen wensen, we kunnen bidden, we kunnen ons gevoel delen, verbinding zoeken in Woord en gebed. Op zoek naar de herberg, die we allemaal willen vinden, jong en oud.

 

Nieuws

Agenda