10-03-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. G. Doorn

10-03-2024

10.00 uur
Ichthus
ds. A. Zweers, Zwolle

13-03-2024

19.30 uur
De Baak
Ds. E. van Veen

17-03-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. A.H. van Veluw

Liturgie

  • De liturgie voor de dienst a.s. zondag in de Ichthuskerk kunt u hier downloaden
  • De liturgie voor de dienst a.s. zondag in De Baak kunt u vanaf vrijdag hier downloaden
  • Uitgebreide en actuele informatie over de Hervormde gemeente De Baak kunt u vinden op de website van De Baak

Elkaar ontmoeten bij koffie in de kerk. Iedere 2 weken op de donderdagmorgen van ca. 10.00 tot 11.00 uur kunt u elkaar ontmoeten onder een genot van koffie of thee in De Baak.

_________________

 

Kaddish: Aanbidding en Vrede

De Kaddish wordt door de Joden o.a. maandelijks uitgesproken na het overlijden van ouders en vanaf de 12e maand jaarlijks. 
Dan wordt het de Kaddisj voor de rouwenden genoemd: Kaddisj-jatom

Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden
in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil.
Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen
en in het leven van het gehele huis van Israël,
weldra en spoedig.
Zegt nu: Amen

Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige,
gezegend zij hij
hoog boven iedere zegening, elk lied,
lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zegt nu: Amen

Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven!
Over ons en over heel Israël.
Zegt nu: Amen

Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen,
zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël
Zegt nu: Amen

 

Paasgroetenactie 2024.

Ook dit jaar doen wij als gemeente mee aan de Paasgroetenactie georganiseerd vanuit de Protestantse Kerk Nederland. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Voor gedetineerden is het bemoedigend dat ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Zij beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Wilt u helpen kaarten schrijven?                                                                                                                         

U kunt zich opgeven voor 3 februari bij anitaschuurman@outlook.com of 06-20034540.

Of wilt u bijdragen in de kosten voor deze actie?

U kunt uw bijdrage overmaken op een van de rekeningnummers van de diaconie;

  •  NL18 RABO 0325 602 638   t.n.v. Geref. Kerk Diaconie
  •  NL93 RABO 0325 605 459   t.n.v. Diaconie de Baak.

Met een hartelijke groet van de diaconie van de Ichthuskerk en van de Baak.

 

Nieuws

Agenda