24-01-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

31-01-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

07-02-2021

10.00 uur
Ichthus
R.S.E. Vissinga

14-02-2021

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

Is er nog plaats om komende kerkdienst te bezoeken?

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en de toespraak van onze minister-president , heeft de kerkenraad besloten de diensten t/m eind februari uitsluitend online te houden. Helaas kunnen hierdoor momenteel geen gemeenteleden zich aanmelden voor de diensten

De liturgie voor de dienst van a.s. zondag vindt u op deze pagina: Kerkenraad/pastoraat

De handleiding om de aan collecte met Givt te geven vindt u hier: Handleiding Givt

Hasselt, 18 december 2020

“… en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft
Deze woorden komen uit het bekende lied van de engelen, die in het veld in Bethlehem de herders
op de hoogte brengen van de geboorte van de Messias, de redder in Gods Naam. (Lucas 2) Hoe hard
heeft onze wereld, hebben ook wij deze woorden van hoop en verwachting nodig in deze tijd: de
lockdown gooit alles in de war; de geijkte momenten in gezins- en familieleven moeten opnieuw
geijkt worden. Het vaccin om een en ander weer los van het virus te maken, gaat ons pas in de loop
van komend jaar bereiken, hoe houden we de moed erin? Het geloof erin? Voor onszelf en voor de
plaats van kerk en geloof in ons leven?
Ondanks alles, het wordt Kerstmis. We mogen erbij stilstaan in ons eigen leven, dat in Jezus God zelf
als de Redder in het leven en in de wereld is gekomen. Hij draagt uw, jouw en mijn leven dag na dag.
Hij is tot in het uiterste solidair met elk mens; en Hij gunt ons zijn vrede, zijn licht, zijn toekomst. Ik
wens u, jou en ons allen een vrolijk en gezegend Kerstfeest en een voorspoedig en heilzaam 2021!
Ds. Henk van Veldhuizen

Meeleven
We proberen op afstand met elkaar mee te leven. Een kaartje, een groet, een telefoontje kan soms veel doen. Laten we elkaar blijven bemoedigen in de geest van de kaart van afgelopen voorjaar: “Houd moed, heb lief”.

Kerst voor ons allemaal: wat wens jij met Kerst?
Als er niets aan de hand is, ook dan zijn de dagen voor Kerst, de laatste dagen van het jaar voor velen
onder ons, niet de mooiste. Het is lang donker, het is grauw en grijs buiten.
Als we dan bedenken dat dit jaar onze dagen ook nog erg bepaald worden door het Coronavirus, de
lockdown, stemt ons dat niet bepaald vrolijk. We mogen en we kunnen helaas veel niet!
Samen Kerstvieren, met een volle kerk, de mooie bekende liederen zingen “Ere zij God” en “Komt
allen te samen”, gezelschap van familie en vrienden, warmte rondom de tafel en samen terugblikken
en vooruit kijken.

Maar als we er nu eens anders tegenaan kijken, namelijk wat kunnen we wel met elkaar, met de
gemeente met ons gezamenlijk geloven en de band die we onderling hebben. Een opsomming:
- Stukje wandelen      - Samen een film kijken
- Uitgebreid koken      - Spelletje spelen
- Muziek luisteren       - Boek lezen
- Tijd voor elkaar        - Lachen
- Zingen                     - Dankbaar zijn
- Enz , enz, enz…..

We kunnen nog zoveel meer delen als gemeente van de Protestantse kerk te Hasselt. We kunnen
wensen, we kunnen bidden, we kunnen ons gevoel delen, verbinding zoeken in Woord en gebed. Op
zoek naar de herberg, die we allemaal willen vinden, jong en oud.

Corona: erediensten weer online

De regering besloot tot een harde lockdown. Het land gaat tot 9 februari op slot. Officieel
zijn de kerken vrijgesteld van alle maartregelen, maar het kerkelijk overleg met de overheid (CIO)
adviseert alle kerken alleen nog online diensten te houden.
Hoe jammer dit ook is, de kerkenraad volgt dit advies op. Het is naar de mening van de kerkenraad
ook onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de conora-situatie om te gaan, en heeft daarom
besloten dat we in elk geval tot en met zondag 28 februari alleen nog online diensten houden.

Corona: in 2021 één dienst op een zondag

Corona heeft meer gevolgen voor onze erediensten. Normaal gesproken zijn er ’s avonds ook
diensten, zoals een avondmaalsviering, een jeugddienst, of een IKK dienst. De kerkenraad denkt dat
we we nog lange tijd met corona te maken zullen hebben en heeft daarom de knoop doorgehakt:
volgend jaar is er één dienst per zondag is, alleen ’s morgens.
Ook op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag is er geen dienst. Wat we op die dagen wel gaan doen, daarover
gaan we nadenken. En als u/jij suggesties of ideeën hebt, ze zijn meer dan welkom.

Video’s jeugddienst zondag 13-12-2020
Zondag 13-12-2020 was er een jeugddienst in de Ichthuskerk. Er werd een video gedraaid waarin de
gemeente doormiddel van foto’s licht gaf. Helaas kwam dit filmpje, en de muziek die er bij hoort, niet
goed over. Daarom willen we u/jou nog de kans geven om de video te bekijken. Als u op
onderstaande link klikt, komt u bij de video. Daarbij wil ik u wel vragen om de video NIET met andere
mensen te delen. https://www.youtube.com/watch?v=o1C4W8KSHLI
Verder werd er doormiddel van een filmpje een gedicht voorgedragen door de leden van de
jeugddienstcommissie. Ook deze was niet goed te verstaan. Als u op onderstaande link klikt, krijgt
alsnog de mogelijkheid om de video te bekijken. Ook bij deze video wil ik u vragen om de video NIET
te delen met andere mensen. https://www.youtube.com/watch?v=dZ4GoCAQWO4
Namens de jeugddienstcommissie, Maaike de Vries

Houd Moed, Heb lief

U hebt natuurlijk de vlaggen bij de Ichthuskerk en De Baak zien wapperen. Misschien hebt u ook een kaart gehad: houd moed, heb lief. Er zijn nu ook prachtige mondkapjes ‘houd moed, heb lief’. Het zijn 3-laags mondkapjes met filter, neushouder (handig als je een bril hebt) en verstelbare koordjes. Ze zijn gemaakt van fijn ademend materiaal. De mondkapjes kosten € 3,- per stuk en zijn te bestellen op www.bedrukte-mondkapjes.com

Gebouwen  Het gezamenlijk College van Kerkrentmeesters heeft het definitieve KKG rapport d.d. 11 juni 2020 ter informatie aan de kerkenraad voorgelegd. Het rapport is een van de bouwstenen waarop het College van Kerkrentmeesters het uiteindelijke advies aan de kerkenraad zal baseren. Het rapport zal t.z.t. tegelijk met het advies van het college aan de gemeente worden voorgelegd. Het College van Kerkrentmeesters ziet het advies van KKG rapport niet als leidend. Het rapport zal gebruikt worden als leidraad voor de vervolgstappen. Aangezien de keuze die we nog moeten maken van complexe aard is, hebben we naast Bert Endedijk (procesbegeleider ) nu ook als extern bouwkundig adviseur aangetrokken van de fa. KAAder kerkadvies, dhr. Alwin Kaashoek. Op basis van het Plan van Eisen werkt de heer Kaashoek voor de beide kerken een voorstel uit met de daarbij behorende financiële consequenties Dhr. Kaashoek heeft ruime ervaring met het proces waar we nu midden in zitten. Naast meerdere fusieprojecten is hij o.a. betrokken geweest bij het samenvoegingstraject van de PKN in Kampen, waar het om 6 gebouwen ging. Deze heeft hij tot tevredenheid prima afgerond. Alwin Kaashoek gaat ons helpen om een keuze te maken. Daarin wordt er nauwkeurig gekeken naar de verbouwingsmogelijkheden van beide kerken, de kosten en de financiering van een verbouwing. Wanneer het advies van het College van Kerkrentmeesters gereed is, is niet te zeggen. Zodra we als kerkrentmeesters iets met u kunnen delen zullen we dat zeker doen. namens het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters Ben Kant. 

Help! Help! Dat klink als een noodkreet en dat is het ook. We zijn dringend op zoek naar een jeugdouderling om het JODO te versterken. En hoewel Hans Maat i.v.m. het terugtreden van Margriet Prins besloten heeft toch nog een jaar te blijven als scriba van de Ichthuskerk, heeft De Baak nog steeds geen nieuwe scriba kunnen vinden. Wie van de gemeenteleden van De Baak neemt deze taak op? 

Nieuws

Agenda