25-04-2021

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

02-05-2021

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

09-05-2021

09.30 uur
De Baak
Ds. G. Doorn

13-05-2021

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Is er nog plaats om komende kerkdienst te bezoeken?

Vanaf 1 april kunt u zich weer aanmelden voor de diensten waarbij het maximaal aantal bezoekers beperkt blijft tot 30 personen. Regelmatig wordt het aantal beschikbare plaatsen hieronder aangepast n.a.v. de aanmeldingen.

Voor zondag 18 april kunt zich hier aanmelden.   Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar. De liturgie kunt u hier downloaden

Kindernevendienst in coronatijd 

Vanaf 21 februari  ’21 organiseren we de kindernevendienst via Teams. We kijken er naar uit om de kinderen weer te zien en actief met ze bezig te gaan rond het bijbelverhaal. 

Elke zondag zal na het kindermoment in de kerk via teams de kindernevendienst worden opgestart. Per week kunt u uw zoon(s)/dochter(s) aanmelden via het mailadres: kindernevendienst@pknhasselt.nl. Vermeldt u hierbij het emailadres waarop we uw kind(eren) kunnen uitnodigen. 

Kinderen in actie voor stichting ‘ Jarige Job’ 

Met de kinderen willen we rond het thema van de 40 dagen tijd van Kerk in Actie: ‘ Ik ben er voor jou’ in actie komen voor stichting Jarige Job. 

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. € 35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. 

Ieder kind verdient een verjaardag! 

En hoe actueel in deze tijd nu we allemaal onze verjaardag niet kunnen vieren zoals we gewend zijn. Met de kinderen willen we in actie komen om met een prachtige spaarkaart van stichting Jarige Job geld in te zamelen voor deze actie. De kinderen worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Tijdens de online kindernevendienst zullen we elke week stilstaan bij deze actie. We zouden het leuk vinden om foto’s van de kinderen te ontvangen, waarop te zien is dat ze in actie zijn om geld in te zamelen voor deze stichting. U kunt deze foto’s mailen naar het mailadres: kindernevendienst@pknhasselt.nl.  

De flyer Stichting Jarige Job download u hier;  De te kleuren tekening kunt u hier downloaden. De gekleurde tekening kan weer ingeleverd worden bij Lisanne Habers, Landauer 1.

De handleiding om de aan collecte met Givt te geven vindt u hier: Handleiding Givt

“… in de voetsporen van Jezus…
n.a.v. I Johannes 2: 6
De avond van 16 maart jl. werd het gesprek via Teams gehouden, waar Hans Maat hieronder over schrijft. Deze avond werd geopend met de lezing van I Johannes 2: 1 – 6. In deze tijd staan we stil bij die voetsporen van Jezus. Het zijn sporen van zelfverloochening, van zichzelf verliezen, van zichzelf loslaten. Het is een spoor, dat niet gemakkelijk te volgen is of zelfs maar te kopiëren. En toch ligt daar wel de roeping van de leerlingen van Jezus: in zijn spoor te gaan, op je eigen wijze, met je eigen mogelijkheden, misschien maar heel beperkt. Voor mij is dat een levenslange oefening. Om mezelf niet te redden, om mijn leven niet centraal te stellen in mijn leven en in mijn geloven. Om mezelf toe te vertrouwen aan waar de Geest van Christus mij en ons brengen zal…
Ds. Henk van Veldhuizen.

Meeleven

We proberen op afstand met elkaar mee te leven. Een kaartje, een groet, een telefoontje kan soms veel doen. Laten we elkaar blijven bemoedigen in de geest van de kaart van afgelopen voorjaar: “Houd moed, heb lief”.

Als we dan bedenken dat dit jaar onze dagen nog erg bepaald worden door het Coronavirus, de lockdown, stemt ons dat niet bepaald vrolijk. We mogen en we kunnen helaas veel niet!

Maar als we er nu eens anders tegenaan kijken, namelijk wat kunnen we wel met elkaar, met de gemeente met ons gezamenlijk geloven en de band die we onderling hebben. Een opsomming:

- Stukje wandelen      - Samen een film kijken
- Uitgebreid koken      - Spelletje spelen
- Muziek luisteren       - Boek lezen
- Tijd voor elkaar        - Lachen
- Zingen                     - Dankbaar zijn
- Enz , enz, enz…..

We kunnen nog zoveel meer delen als gemeente van de Protestantse kerk te Hasselt. We kunnen
wensen, we kunnen bidden, we kunnen ons gevoel delen, verbinding zoeken in Woord en gebed. Op
zoek naar de herberg, die we allemaal willen vinden, jong en oud.

Per 1 april weer welkom bij de diensten
Nu de corona-maatregelen iets versoepeld worden, heeft de kerkenraad besloten dat per 1 april weer bezoekers welkom zijn bij de erediensten. Dat betekent dat we Stille Week en Pasen weer met maximaal 30 gemeenteleden kunnen samen vieren.
De kerkenraad volgt hierbij de regels van het RIVM, die aangeven dat een bijeenkomst van maximaal 30 personen mag, in ruimtes waarin ieder op de eigen plaats blijft zitten. Ook de landelijke PKN geeft het advies weer diensten te houden met bezoekers en bij dat advies sluit de kerkenraad zich aan.
Net als dat voor de huidige lockdown zo was, moet u zich van te voren aanmelden via de kerkbezoekplanner. In de laatste week van maart krijgt u daarvoor weer een link toegestuurd.

Corona: in 2021 één dienst op een zondag

Corona heeft meer gevolgen voor onze erediensten. Normaal gesproken zijn er ’s avonds ook diensten, zoals een avondmaalsviering, een jeugddienst, of een IKK dienst. De kerkenraad denkt dat
we we nog lange tijd met corona te maken zullen hebben en heeft daarom de knoop doorgehakt:
volgend jaar is er één dienst per zondag is, alleen ’s morgens.
Ook op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag is er geen dienst. Wat we op die dagen wel gaan doen, daarover gaan we nadenken. En als u/jij suggesties of ideeën hebt, ze zijn meer dan welkom.

Houd Moed, Heb lief

U hebt natuurlijk de vlaggen bij de Ichthuskerk en De Baak zien wapperen. Misschien hebt u ook een kaart gehad: houd moed, heb lief. Er zijn nu ook prachtige mondkapjes ‘houd moed, heb lief’. Het zijn 3-laags mondkapjes met filter, neushouder (handig als je een bril hebt) en verstelbare koordjes. Ze zijn gemaakt van fijn ademend materiaal. De mondkapjes kosten € 3,- per stuk en zijn te bestellen op www.bedrukte-mondkapjes.com

Begin maart: wat wordt onze gezamenlijke kerk?

De Baak en de Ichthuskerk - samen de Protestantse Gemeente van Hasselt i.w. - doen bijna alles samen. Pastoraat, diaconaat, kerkrentmeesters, jeugd- en jongeren, catechisaties, erediensten, vorming en toerusting…. bijna alles.

En we hebben twee gebouwen. Eind 2018 hebben we het KKG om een advies gevraagd. We zagen vier mogelijkheden: beide kerken verkopen en nieuw bouwen, de Baak verkopen en de Ichthuskerk houden, de Ichthuskerk verkopen en de Baak houden of beide kerken aanhouden. In het voorjaar van 2019 heeft het KKG een advies uitgebracht, maar dat leidde niet echt tot duidelijkheid. Het leidde eerder tot onderlinge strubbelingen. Mede dankzij de hulp van procesbegeleider Bert Endedijk hebben we die weten op te lossen en werken de kerkenraden en Colleges van Kerkrentmeesters weer constructief samen.

Het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters heeft een advies geschreven over de gebouwenkeuze en dat advies heeft de kerkenraad eind vorig jaar overgenomen. Dit advies had de kerkenraad graag begin februari aan u willen presenteren. Maar het uitwerken van het advies kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht.

U kunt de presentatie van 9 maart nog eens terugkijken op kerkdienst gemist De Baak. Op dinsdag 16 maart is er met Teams de gelegendheid uw vragen en opmerkingen kenbaar te maken. U wordt uitgenodigd in groepjes van ca. 10 deelnemers. Hiervoor dient u zich op te geven op mailadres: herenigng@pknhasselt.nl uiterlijk op zondag 14 maart. 

Omdat een aantal gemeenteleden heeft aangegeven toch liever met elkaar in gesprek te willen tijdens een ‘fysieke’ ontmoeting, heeft de kerkenraad besloten na Pasen kleinschalige gemeenteavonden te houden met maximaal 30 personen. Deze avonden zijn op:
- dinsdag 6 april
- woensdag 7 april
- donderdag 8 april

Tenslotte, als u de presentatie op 9 maart niet heeft gezien of als u de presentatie nogmaals wilt bekijken, dan kan dat. U vindt de presentatie op www.pknhasselt.nl, knop ‘kerkdienst gemist, de Baak’. U komt dan op kerkdienstgemist.nl, daar vindt u bij de uitzending van 9 maart de ‘Online Presentatie Gebouwenkeuze’.

Nieuws

Agenda