10-03-2021

19.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

14-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

21-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

28-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Is er nog plaats om komende kerkdienst te bezoeken?

Naar aanleiding van de ontwikkelingen  heeft de kerkenraad besloten de diensten t/m eind maart uitsluitend online te houden. Helaas kunnen hierdoor momenteel geen gemeenteleden zich aanmelden voor de diensten. De landelijk PKN heeft op 26 februari in een persbericht laten weten dat diensten met maximaal 30 weer mogelijk zouden moeten zijn. De kerkenraad heeft echter steeds een voorzichtige koers aangehouden als het om corona gaat. Dat is nog steeds zo. Vandaar dat we het in maart houden bij onlinediensten, ook vanwege stijgende corona-cijfers. Mocht dat de komende weken veranderen, dat laten we u dat uiteraard weten.

Dinsdagavond 9 maart is er de presentatie van de gebouwenkeuze. De Kerkbrief waarin u dit leest kunt u bekijken op de pagina Nieuws, waar ook de mogelijk tot reageren staat. De kerkbrief zelf kunt u hier downloaden

Woensdag 10 maart gaat voor ds. Henk van Veldhuizen. Op deze biddag voor gewas en arbeid is het thema van de dienst: "Heb het goed en doe goed". De liturgie kunt u hier downloaden

Kindernevendienst in coronatijd 

Vanaf 21 februari  ’21 willen we de kindernevendienst via Teams gaan organiseren. We kijken er naar uit om de kinderen weer te zien en actief met ze bezig te gaan rond het bijbelverhaal. 

Elke zondag zal na het kindermoment in de kerk via teams de kindernevendienst worden opgestart. Per week kunt u uw zoon(s)/dochter(s) aanmelden via het mailadres: kindernevendienst@pknhasselt.nl. Vermeldt u hierbij het emailadres waarop we uw kind(eren) kunnen uitnodigen. 

Kinderen in actie voor stichting ‘ Jarige Job’ 

Met de kinderen willen we rond het thema van de 40 dagen tijd van Kerk in Actie: ‘ Ik ben er voor jou’ in actie komen voor stichting Jarige Job. 

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. € 35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. 

Ieder kind verdient een verjaardag! 

En hoe actueel in deze tijd nu we allemaal onze verjaardag niet kunnen vieren zoals we gewend zijn. Met de kinderen willen we in actie komen om met een prachtige spaarkaart van stichting Jarige Job geld in te zamelen voor deze actie. De kinderen worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Tijdens de online kindernevendienst zullen we elke week stilstaan bij deze actie. We zouden het leuk vinden om foto’s van de kinderen te ontvangen, waarop te zien is dat ze in actie zijn om geld in te zamelen voor deze stichting. U kunt deze foto’s mailen naar het mailadres: kindernevendienst@pknhasselt.nl.  

De flyer Stichting Jarige Job download u hier;  De te kleuren tekening kunt u hier downloaden. De gekleurde tekening kan weer ingeleverd worden bij Lisanne Habers, Landauer 1.

40-dagen project 

Zondag 21 februari starten we met het 40-dagen project van de kindernevendienst en volgen we het project van ‘ Kind op Zondag’  met als thema: ‘Levensweg’. 

We horen hoe Jezus op weg gaat naar Pasen. Het is een weg door de woestijn en over een hoge berg. Een weg naar de tempel en ook naar een grasland waar eten genoeg is voor vijfduizend mensen. Het is een weg door het donker en ook een weg waarop Jezus als koning wordt toegejuicht. Uiteindelijk wordt het een weg door de dood naar het leven. 

Tijdens het kindermoment in de kerk zullen we stilstaan bij het project. Een spelbord geeft de weg weer die Jezus gaat. En wij gaan met hem mee: stap voor stap op weg naar Pasen.   

 

 

De handleiding om de aan collecte met Givt te geven vindt u hier: Handleiding Givt

‘“Voor hun ogen veranderde hij van gedaante…”
n.a.v. Marcus 9: 2
Misschien heb je dat ook meegemaakt: dat je vader of je moeder vertederd naar je kon kijken, toen ze je voor het eerst zagen in je trouwjurk of je trouwpak. In hun ogen veranderde je toen – bijna ter plekke – van dat kind van zo’n twintig jaar geleden in een volwassene, in de drager van nieuw leven. Verbaasd, blij en misschien ook wel met een tikje weemoed…
In dit verhaal, zo op de tweede zondag van deze Veertigdagentijd, verandert Jezus van gedaante. Het woord, dat in het Grieks daar staat, kan je doen denken aan de gedaanteverandering van een rups naar een vlinder. Alleen, Jezus verandert hier van gedaante van een aards mens naar een hemelse schoonheid en reinheid en weer terug. We zien vanuit het gewone leven de Heer in goddelijke verbinding met het leven, dat ons tegemoet komt, en we zien hem weer terugkeren in onze ‘gewone’ werkelijkheid. Hoewel, wat is gewoon?
En aan deze gedaanteverandering is de aanzegging van lijden verbonden. De Heer zegt aan, dat lijden en sterven zijn voorland is. Maar dat deze pijn niet het laatste woord zal hebben, maar dat in Gods genade er sprake zal zijn van opstanding uit de dood, van nieuw leven, van een nieuwe toekomst. Dat mogen we ook meenemen voor ons eigen leven en dat van onze gemeente.
Ds. Henk van Veldhuizen.

Meeleven

We proberen op afstand met elkaar mee te leven. Een kaartje, een groet, een telefoontje kan soms veel doen. Laten we elkaar blijven bemoedigen in de geest van de kaart van afgelopen voorjaar: “Houd moed, heb lief”.

Als we dan bedenken dat dit jaar onze dagen nog erg bepaald worden door het Coronavirus, de lockdown, stemt ons dat niet bepaald vrolijk. We mogen en we kunnen helaas veel niet!

Maar als we er nu eens anders tegenaan kijken, namelijk wat kunnen we wel met elkaar, met de gemeente met ons gezamenlijk geloven en de band die we onderling hebben. Een opsomming:

- Stukje wandelen      - Samen een film kijken
- Uitgebreid koken      - Spelletje spelen
- Muziek luisteren       - Boek lezen
- Tijd voor elkaar        - Lachen
- Zingen                     - Dankbaar zijn
- Enz , enz, enz…..

We kunnen nog zoveel meer delen als gemeente van de Protestantse kerk te Hasselt. We kunnen
wensen, we kunnen bidden, we kunnen ons gevoel delen, verbinding zoeken in Woord en gebed. Op
zoek naar de herberg, die we allemaal willen vinden, jong en oud.

Corona: erediensten weer online

De regering besloot tot een harde lockdown. Het land gaat tot 9 februari op slot. Officieel zijn de kerken vrijgesteld van alle maartregelen, maar het kerkelijk overleg met de overheid (CIO)
adviseert alle kerken alleen nog online diensten te houden.
Hoe jammer dit ook is, de kerkenraad volgt dit advies op. Het is naar de mening van de kerkenraad ook onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de conora-situatie om te gaan, en heeft daarom
besloten dat we in elk geval tot en met zondag 28 februari alleen nog online diensten houden.

Corona: in 2021 één dienst op een zondag

Corona heeft meer gevolgen voor onze erediensten. Normaal gesproken zijn er ’s avonds ook diensten, zoals een avondmaalsviering, een jeugddienst, of een IKK dienst. De kerkenraad denkt dat
we we nog lange tijd met corona te maken zullen hebben en heeft daarom de knoop doorgehakt:
volgend jaar is er één dienst per zondag is, alleen ’s morgens.
Ook op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag is er geen dienst. Wat we op die dagen wel gaan doen, daarover gaan we nadenken. En als u/jij suggesties of ideeën hebt, ze zijn meer dan welkom.

Houd Moed, Heb lief

U hebt natuurlijk de vlaggen bij de Ichthuskerk en De Baak zien wapperen. Misschien hebt u ook een kaart gehad: houd moed, heb lief. Er zijn nu ook prachtige mondkapjes ‘houd moed, heb lief’. Het zijn 3-laags mondkapjes met filter, neushouder (handig als je een bril hebt) en verstelbare koordjes. Ze zijn gemaakt van fijn ademend materiaal. De mondkapjes kosten € 3,- per stuk en zijn te bestellen op www.bedrukte-mondkapjes.com

Begin maart: wat wordt onze gezamenlijke kerk?

De Baak en de Ichthuskerk - samen de Protestantse Gemeente van Hasselt i.w. - doen bijna alles samen. Pastoraat, diaconaat, kerkrentmeesters, jeugd- en jongeren, catechisaties, erediensten, vorming en toerusting…. bijna alles.

En we hebben twee gebouwen. Eind 2018 hebben we het KKG om een advies gevraagd. We zagen vier mogelijkheden: beide kerken verkopen en nieuw bouwen, de Baak verkopen en de Ichthuskerk houden, de Ichthuskerk verkopen en de Baak houden of beide kerken aanhouden. In het voorjaar van 2019 heeft het KKG een advies uitgebracht, maar dat leidde niet echt tot duidelijkheid. Het leidde eerder tot onderlinge strubbelingen. Mede dankzij de hulp van procesbegeleider Bert Endedijk hebben we die weten op te lossen en werken de kerkenraden en Colleges van Kerkrentmeesters weer constructief samen.

Het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters heeft een advies geschreven over de gebouwenkeuze en dat advies heeft de kerkenraad eind vorig jaar overgenomen. Dit advies had de kerkenraad graag begin februari aan u willen presenteren. Maar het uitwerken van het advies kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht.

Daarom komt er nu op 9 maart een presentatie. Het mooiste was natuurlijk dat te doen in een gemeenteavond, maar dat gaat vanwege de coronamaatregelen helaas niet, vandaar dat u een online presentatie kunt verwachten. Hoe precies, dat heeft u kunnen lezen in de kerkbrief van 28 februari. U kunt deze ook nu nog lezen, bovenaan deze pagina staat de link hiervoor

De presentatie op 9 maart is de eerste stap om een keus te maken. Aan de hand van uw reacties zal de kerkenraad een voorlopige keuze maken, een voorgenomen besluit. Dat voorgenomen besluit zal ook aan u worden voorgelegd en u hebt dan opnieuw de gelegenheid daarop te reageren. Als laatste stap zal dan de kerkenraad een definitief besluit nemen.

Nieuws

Agenda