25-10-2020

10.00 uur
Ichthus
mw. M. Doornenbal

01-11-2020

10.00 uur
De Baak
R.S.E. Vissinga

04-11-2020

19.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

08-11-2020

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Donderdag 8 oktober 2020.

Doe dan wat goed is…

Deze woorden komen uit Romeinen 13: 3. In dat gedeelte heeft de apostel het over de verhouding met de overheid. En vanuit en vanwege de kerken is daar de afgelopen dagen veel over te doen geweest. Onderstaand bericht heeft daar ook mee te maken… Zelf ervaar ik daarin een spanningsveld. Het onderdaan zijn van Koning Jezus en het onderdaan zijn van het Koninkrijk der Nederlanden: ze hebben met elkaar te maken, omdat het in ons allen bij elkaar komt. En dan houd ik me maar vast aan bovenstaande woorden. Voor mij betekent dat, dat ik erken dat ik bij de Here Jezus hoor. En dat ik van daaruit zo met de wereld om mij heen om probeer te gaan, dat ik geen schade of nadeel voor anderen veroorzaak. Dat ik daarin mijn verstand en verantwoordelijkheidsbesef ten volle gebruik, gericht op het Koninkrijk dat komt. En dan met vallen en opstaan ga ontdekken, wat mijn weg zal zijn. Herkent u dit? Zowel voor ons persoonlijk als voor ons als geloofsgemeenschap die elkaar vasthoudt en Jezus zoekt te dienen, is dit telkens weer een samen zoeken. Ds. Henk van Veldhuizen

Uitnodiging TOP2000 dienst van 11 oktober in De Baak
Aanstaande zondag is er weer een jeugddienst. Deze dienst staat in het teken van de Top2000. De groep 4Tune uit Hardinxveld-Giessendam verzorgt de dienst in muziek en geloofstaal. De kerkenraad nodigt jou en u graag voor deze dienst uit. Via deze link kunnen jij en u zich aanmelden: https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/7VBb7WAe
Lukt aanmelden met de link echt niet, dan kun je je aanmelden bij Hans Maat, mail hans.maat@pknhasselt.nl, tel 477 1942.
Aanmelden kan tot en met vrijdag. Zaterdag krijg je dan bericht of je kunt komen.

30 bezoekers welkom in de kerk

In september heeft de kerkenraad besloten u weer te verwelkomen in de beide kerken. Hoewel er meer in kunnen, was de afspraak om het aantal bezoekers te houden op maximaal 50 om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Echter, sindsdien kwamen er steeds meer alarmerende berichten over het coronavirus en heeft de regering de regels verscherpt. Mede vanwege bezorgde geluiden uit de gemeente had de kerkenraad het afgelopen weekend al besloten dat we ons meer aan zouden sluiten bij de regels voor openbare gebouwen, d.w.z. maximaal 30 bezoekers in een dienst.

Maar maandag haalde de regering ons in en besloot tot het dringende advies dat er maximaal 30 bezoekers in een dienst mogen komen, die niet mogen zingen. Ook de landelijke PKN geeft hetzelfde advies. En daarmee is het dus duidelijk: maximaal 30 bezoekers per dienst en niet zingen.

Volgens de regels van de rijksoverheid en de landelijke PKN tellen bij die 30 bezoekers degenen die meewerken aan een dienst niet mee. In onze diensten zijn dat er normaal gesproken 7 of 8 (voorganger, organist, lector, koster, mensen van de techniek en de beamer, kerkenraad). Die tellen we dus niet mee. Maar we tellen wel mee wie anders niet bij een dienst zijn, bij voorbeeld de leden van een bandje of zoals laatst blazers van Irene.

En aan u en jou doen we het dringende verzoek om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Wat blijft is dat u zich moet aanmelden voor een dienst via de kerkbezoekplanner. Elke woensdag krijgt u daarvoor een link toegestuurd.

Oproep voor de kinderen.. Hallo allemaal, namens de kindernevendienst willen we jullie laten weten dat we de gezellige en fijne momentjes tijdens de kerkdienst enorm missen... Helaas lijkt het er nog niet op dat we elkaar binnenkort weer mogen ontmoeten.... Vandaar dat we een oproep op jullie willen doen! Dit geldt overigens ook voor de kinderen die in de laatste maanden 4 jaar geworden zijn... We hebben jullie vrolijke snoetjes nog helemaal niet mogen begroeten in de kindernevendienst en dat vinden wij enorm jammer! Voor de maand november willen we graag het kinderlied van A t/m Z tijdens de dienst beluisteren.. Kennen jullie dit liedje ook van school, of van een cd of misschien wel van YouTube? We willen graag een leuke foto van jou ontvangen met de 1e letter van je naam... Heet je bijvoorbeeld Lisa? Dan vragen we om een foto van jou waarop je een zelf geknutselde L vasthoudt... Je bent helemaal vrij om de letter te maken... Doe je dit van takjes, schelpjes, kastanjes of van karton? Dit laten we helemaal aan jou en je vader en of moeder over! Stuur de foto vóór 23 oktober naar fancybrinkman@hotmail.com en dan willen wij graag een mooie clip maken met alle leuke foto's van jullie! Doen jullie mee? Alvast super bedankt! Groetjes de leiding van de Kindernevendienst..

Lief en Leed is in de plaats gekomen van voorheen het verjaardagsfonds van de Baak en de bloemenzakjes van de Ichthuskerk.
Met de opbrengst worden de bloemen betaald die elke zondag in de kerk staan en daarna bij gemeenteleden worden gebracht. Ook andere boeketten of attenties, die namens ons allen als teken van meeleven van de gemeente, bij bijvoorbeeld speciale gelegenheden, bij leden van de kerk worden gebracht kunnen hierdoor worden betaald.
In de zakjes kunt u als gift contant geld, kerkbonnen of kerkmunten doen.
Mocht u dit niet meer in huis hebben dan bestaat ook de mogelijkheid om een bedrag over te maken op de gezamenlijke rekening van beide kerken:
NL 04 RABO 0325 658 471 t.n.v. penningm. Federatiekerkenraad met vermelding Fonds Lief en Leed.
Binnenkort zal dus uw wijkcontactpersoon of bij vacante wijken een andere vrijwilliger bij u langs komen met het zakje. Het is erg fijn als het zakje dan direct weer gevuld meegenomen kan worden. Uiteraard proberen we daarbij zoveel mogelijk de geldende afstandsregels te houden voor uw en onze gezondheid.
Mogen we dit jaar weer rekenen op uw bijdragen, zodat we opnieuw veel gevulde zakjes mogen ontvangen? Alvast hartelijke dank daarvoor!
Wijzigingen bij de wijkcontactpersonen

Bij de wijkcontactpersonen hebben twee mensen aangegeven te willen stoppen met hun taak. Helaas hebben we nog geen nieuwe wijkcontactpersonen voor de ontstane vacatures, noch voor de bestaande vacante wijken, kunnen vinden.
We bedanken Jeanet Alting voor de vele jaren van wijkcontactpersoon zijn en ook Tineke Visscher-Haasjes voor haar bijdragen hieraan in Genemuiden.
Saskia Uithof had vorig jaar al aangegeven dat zij na haar aftreden als ouderling een wijk van Marleen Bakker wilde overnemen. Marleen had twee wijken; nu gaat wijk 6.1 naar Saskia Uithof.
Wijziging wijkcontactpersoon:
Wijk 6.1: Welhaak, Wan: - Saskia Uithof, Welhaak 10, tel. 038 4773610, e-mail: saskia@uithof.org
Vacante wijken zijn nu:
Wijk 2.2: Fisselerstraat, Gennerstraat
Wijk 2.3: Prinsenstraat (was de wijk van Jeanet Alting)
Wijk 7.5: Het Kerspel
Wijk 9.6: Tagweg, Scheg, Prikker, Lus, Kamperzeedijk, Oostermaat (in Genemuiden)
Wijk 10.3: Boerderijweg, Klinkerweg, Verkavelingsweg, Boerweg, Steenwetering, De Doornweg
Wijk 10.4: Otterbeek, Buitenkwartier, De Tjalk, Zomerdijk (in Zwartsluis)

Wat is het fijn als er mensen zijn die zich geroepen voelen om deze vacatures in te vullen!
Hiervoor aanmelden kan bij Marjo Braakhekke: 038-4772081 of marjobraakhekke@hotmail.com

Ontmoetingswandelingen: Het is onze drijfveer elkaar te ontmoeten.

Deze zomer hebben we op de maandagavond meerdere geloofswandelingen georganiseerd. Een aantal wandelaars gaf aan dit zo te waarderen en dat we daarmee door moeten gaan. Omdat dat op donkere maandagavonden niet ideaal is hebben we besloten “te verhuizen” naar de zondagmiddag en noemen we het ontmoetingswandelingen. Volgens ons een mooi alternatief voor de kerkdienst en een mooie manier elkaar toch te ontmoeten.

We willen de wandelingen zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Geen afspraken, geen opdrachten, geen verplichtingen. Nee gewoon, als je zin hebt kom je (komen jullie) om vervolgens op pad te gaan met iemand (of een andere familie) die je daar tegenkomt. Na de wandeling ga je gewoon weer naar huis, een ontmoeting rijker. Uiteraard zal er ook iemand van de organisatie aanwezig zijn.

We gaan voortvarend van start: elke zondagmiddag om twee uur bij de achter ingang van de Ichthuskerk. We kiezen voor een vast vertrekpunt zodat er geen verwarring kan ontstaan . Er zijn verder ook geen bepalingen ten aanzien van het weer of zo. Bij slecht weer zullen er minder (of geen) deelnemers zijn. Maakt niet uit, volgende keer weer beter. 

We juichen het ook toe als jonge mensen, of jonge gezinnen komen. 

Uiteraard zijn RIVM-bepalingen van toepassing. 

Start: 11 oktober en daarna elke zondag

Starttijd: 14.00 uur

Startplaats: Ichthuskerk

Harm van Dijk, Annet van Dijk en Jan Riphagen

Gebouwen  Het gezamenlijk College van Kerkrentmeesters heeft het definitieve KKG rapport d.d. 11 juni 2020 ter informatie aan de kerkenraad voorgelegd. Het rapport is een van de bouwstenen waarop het College van Kerkrentmeesters het uiteindelijke advies aan de kerkenraad zal baseren. Het rapport zal t.z.t. tegelijk met het advies van het college aan de gemeente worden voorgelegd. Het College van Kerkrentmeesters ziet het advies van KKG rapport niet als leidend. Het rapport zal gebruikt worden als leidraad voor de vervolgstappen. Aangezien de keuze die we nog moeten maken van complexe aard is, hebben we naast Bert Endedijk (procesbegeleider ) nu ook als extern bouwkundig adviseur aangetrokken van de fa. KAAder kerkadvies, dhr. Alwin Kaashoek. Op basis van het Plan van Eisen werkt de heer Kaashoek voor de beide kerken een voorstel uit met de daarbij behorende financiële consequenties Dhr. Kaashoek heeft ruime ervaring met het proces waar we nu midden in zitten. Naast meerdere fusieprojecten is hij o.a. betrokken geweest bij het samenvoegingstraject van de PKN in Kampen, waar het om 6 gebouwen ging. Deze heeft hij tot tevredenheid prima afgerond. Alwin Kaashoek gaat ons helpen om een keuze te maken. Daarin wordt er nauwkeurig gekeken naar de verbouwingsmogelijkheden van beide kerken, de kosten en de financiering van een verbouwing. Wanneer het advies van het College van Kerkrentmeesters gereed is, is niet te zeggen. Zodra we als kerkrentmeesters iets met u kunnen delen zullen we dat zeker doen. namens het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters Ben Kant. 


Jeugd- en jongeren  In september treden een jeugdouderling en een jeugddiaken af. Het gevolg is dat er nog maar één jeugdouderling en één jeugddiaken zijn in het JODO. Daarom heeft het JODO jonge ouders uitgenodigd voor een overleg op dinsdag 23 juni. In totaal waren er 8 personen aanwezig. Het was een goede en stimulerende avond, waarop is besproken;

  • Wat gaat goed in het jeugd werk en waar maakt u zich zorgen om?
  • Waar activiteiten zouden binnen het jeugdwerk toe moeten leiden?
  • Welke adviezen en voorstellen heb je voor een toekomstig en aantrekkelijk jeugdwerk in onze gemeente
  • Hoe lossen we knelpunten en vacatures op? o En de vraag om hulp in meedenken, uitvoering en verantwoordelijkheid dragen.

De avond krijgt een vervolg op 25 augustus.

Op 1 oktober zal het JODO een avond houden met alle geledingen van het jeugdwerk, om ook te kijken hoe we het JODO een andere vorm kunnen en moeten geven. Vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen van corona op het jeugdwerk en rekening houdend met de beperkte capaciteit van het JODO is de planning dat het winterwerk na de herfstvakantie (na 16 oktober) wordt opgepakt.

Corona: wat kan er wel en wat kan er niet?: De Commissie Vorming en Toerusting worstelt met vraag: wat kan wel en wat kan niet. En wat is er straks allemaal mogelijk? Daarom ook nog geen programma voor het komend seizoen. En daarom ook nog geen nieuwe gemeentegids bij de startzondag. Als het allemaal wat duidelijker is zullen we u informeren en komt er zo mogelijk een nieuwe gemeentegids.
En wat de startzondag betreft: ook daar dezelfde vragen. Een programma zoals we dat de afgelopen jaren deden wordt lastig. Daarom wil de kerkenraad met de startdienstcommissie overleggen over andere mogelijkheden. Ook hier geldt: we houden u op de hoogte.

Help! Help! Dat klink als een noodkreet en dat is het ook. We zijn dringend op zoek naar een jeugdouderling om het JODO te versterken. En hoewel Hans Maat i.v.m. het terugtreden van Margriet Prins besloten heeft toch nog een jaar te blijven als scriba van de Ichthuskerk, heeft De Baak nog steeds geen nieuwe scriba kunnen vinden. Wie van de gemeenteleden van De Baak neemt deze taak op? 

Nieuws

Agenda