20-06-2021

09.30 uur
Ichthus
Ds. A. Zweers

27-06-2021

09.30 uur
Ichthus
Ds. M. Biewenga

04-07-2021

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

11-07-2021

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Is er nog plaats om komende kerkdienst te bezoeken?

Vanaf 5 juni kunt u zich voor de diensten aanmelden, waarbij het maximaal aantal bezoekers beperkt blijft tot 45 personen. Kinderen tellen hierbij wel mee, in tegenstelling tot de eerdere normering. We volgen hierin de richtlijnen van RIVM en PKN. Regelmatig wordt het aantal beschikbare plaatsen hieronder aangepast n.a.v. de aanmeldingen.

Voor zondag 27 juni kunt u zich vanaf vrijdag hier aanmelden. Hier kunt u vanaf vrijdag de dienst downloaden

Voor het bezoeken  van de kerk gelden de volgende coronavoorschriften:

  • Mondkapje verplicht dragen op het kerkplein en in de kerk tijdens verplaatsingen.
  • Zodra u op de stoel / in de bank zit mag het mondkapje af.
  • Maximaal 45 bezoekers per dienst.
  • Bij binnenkomst en vertrek de aanwijzingen van de koster opvolgen

De handleiding om de aan collecte met Givt te geven vindt u hier: Handleiding Givt

Met de actie, die ‘Samen in actie tegen corona’ heet, biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. Kijk mee naar een indringend filmpje dat in woord en beeld de ongekende ramp weergeeft die zich aan de andere kant van de wereld voltrekt…

“Want wie zichzelf verhoogt…”   n.a.v. Lucas 14: 1 - 11

Het is het verhaal van een feestmaal. Misschien wel ter gelegenheid van de komst van Jezus aangericht. En dan staat het er bijna sneaky: … ze hielden hem in het oog. Alsof deze maaltijd bedoeld is als een valstrik, waarmee men grip probeert te krijgen op Jezus en zijn Evangelie in Gods Naam. Want dat gaat alle grenzen te buiten.

En dan, na een wonder van genezing, vertelt Jezus de gelijkenis van de ereplaatsen. En mijn aandacht bleef hangen bij dat woordje ‘zichzelf’ in vers 11. In onze huidige cultuur is dat een belangrijk woord: het gaat op tal van terrein over autonomie, over zelf de regie hebben over je leven, over de plaats die je jezelf toedicht en die je ook mag innemen. Je bent gezien, wordt gezien en mag gezien worden. En als je daarin tekort komt, dan moet je zelf ervoor zorgen, dat het verandert. Dat is de houding op veel plekken in onze tijd. En van alle tijden…

Jezus draait het hier om. Niet jij hoeft deze regie te voeren. Je mag je ook laten leiden. Dat is fundamenteel een andere levenshouding. Dan draait het niet meer om autonomie, om regie om jezelf te laten zien, maar dan draait het om het besef dat deze Heer jou te plek zal brengen. Hij zal je als het ware ‘tevoorschijn kijken’. Dat doet Hij niet met geweld of agressie, maar Hij wil jou, mij op onze plek brengen in verbinding met Hem. Daarom: laten we die verbinding koesteren. En in die verbinding oefenen te blijven staan en dan te ontdekken hoe we allemaal ons plekje ontvangen rond die rijke feesttafel van de Heer.

Ds. Henk van Veldhuizen.

Meeleven

We proberen op afstand met elkaar mee te leven. Een kaartje, een groet, een telefoontje kan soms veel doen. Laten we elkaar blijven bemoedigen in de geest van de kaart van afgelopen voorjaar: “Houd moed, heb lief”.

Als we dan bedenken dat dit jaar onze dagen nog erg bepaald worden door het Coronavirus, de lockdown, stemt ons dat niet bepaald vrolijk. We mogen en we kunnen helaas veel niet!

Maar als we er nu eens anders tegenaan kijken, namelijk wat kunnen we wel met elkaar, met de gemeente met ons gezamenlijk geloven en de band die we onderling hebben. Een opsomming:

- Stukje wandelen      - Samen een film kijken
- Uitgebreid koken      - Spelletje spelen
- Muziek luisteren       - Boek lezen
- Tijd voor elkaar        - Lachen
- Zingen                     - Dankbaar zijn
- Enz , enz, enz…..

We kunnen nog zoveel meer delen als gemeente van de Protestantse kerk te Hasselt. We kunnen
wensen, we kunnen bidden, we kunnen ons gevoel delen, verbinding zoeken in Woord en gebed. Op
zoek naar de herberg, die we allemaal willen vinden, jong en oud.

Begin maart: wat wordt onze gezamenlijke kerk?

De Baak en de Ichthuskerk - samen de Protestantse Gemeente van Hasselt i.w. - doen bijna alles samen. Pastoraat, diaconaat, kerkrentmeesters, jeugd- en jongeren, catechisaties, erediensten, vorming en toerusting…. bijna alles.

En we hebben twee gebouwen. Eind 2018 hebben we het KKG om een advies gevraagd. We zagen vier mogelijkheden: beide kerken verkopen en nieuw bouwen, de Baak verkopen en de Ichthuskerk houden, de Ichthuskerk verkopen en de Baak houden of beide kerken aanhouden. In het voorjaar van 2019 heeft het KKG een advies uitgebracht, maar dat leidde niet echt tot duidelijkheid. Het leidde eerder tot onderlinge strubbelingen. Mede dankzij de hulp van procesbegeleider Bert Endedijk hebben we die weten op te lossen en werken de kerkenraden en Colleges van Kerkrentmeesters weer constructief samen.

Het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters heeft een advies geschreven over de gebouwenkeuze en dat advies heeft de kerkenraad eind vorig jaar overgenomen. Dit advies heeft de kerkenraad aan u op 9 maart gepresenteerd.

U kunt de presentatie van 9 maart nog eens terugkijken op kerkdienst gemist De Baak

N.a.v. deze presentatie en op de daaropvolgende gemeeenteavonden zijn er veel reacties en vragen binnen gekomen.

U kunt de antwoorden op de gestelde vragen hier downloaden / inzien

Nieuws

Agenda