29-11-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

06-12-2020

10.00 uur
Ichthus
R.S.E. Vissinga

13-12-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

20-12-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

Is er nog plaats om komende kerkdienst te bezoeken?

Het blijkt dat regelmatig mensen zich wel willen opgeven voor de diensten op zondag maar dat er gedacht wordt: Het zal toch wel te laat zijn / de kerk zal al wel het maximaal aantal bezoekers hebben. Terwijl er vaak wel meer bezoekers kunnen komen.

Op vrijdagavond zullen we voortaan het aantal al geregistreerde bezoekers hier vermelden en hoeveel mensen zich nog kunnen aanmelden.

Voor zondag 29 november hebben zich 11 gemeenteleden aangemeld. Om het maximun aantal bezoekers van 30 personen in acht te houden, kunnen nog 19 gemeenteleden zich aanmelden! U kunt uzelf aanmelden door hier te klikken.

De liturgie voor a.s. zondag vindt u op deze pagina: Kerkenraad/pastoraat

De handleiding om de aan collecte met Givt te geven vindt u hier: Handleiding Givt

 

Hasselt, 20 november 2020

“God, soms is het donker, we voelen ons alleen.
Het water van de zee spoelt angstig om ons heen.
God, U ziet ons zitten, U haalt ons uit de nacht.
Wij voelen vaste bodem. Het licht straalt onverwacht.
Zitten of opstaan? Donker of licht?
Vluchten of op weg gaan? Ik wil de zon op mijn gezicht.”

Deze woorden van lied 854 uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” schetsen voor mijn gevoel een beetje de gemoedstoestand van deze dagen. We herdenken hen, die ons ontvielen. We missen nog zo vaak hun stem, hun aanraking, hun aanwezigheid. En soms kun je zomaar wegzinken in verdriet en verlatenheid. Het doet nog zo pijn.
En dan komt opnieuw het verlangen. Ja, soms het verlangen naar wat was. Maar dat verlangen kan ook groeien naar verlangen naar het nieuwe, naar doorgaan, verder gaan met de geliefde in het hart, in het hoofd…
En dan zomaar ontdek je, dat je weer vaste grond onder de voeten krijgt, dat het donker langzaam maar zeker of zomaar ineens voorbij is gegaan. Dat het leven zich herpakt, dat jij je herpakt. Omdat God je al die tijd heeft zien zitten en je niet los heeft gelaten.
Ds. Henk van Veldhuizen

Voorbeden
We waren gewoon om op zondagmorgen in het voorbedenschrift soms een bede te melden, die die morgen in de dienst gebeden zou kunnen worden. Maar sinds we niet meer met elkaar samen komen in de kerk, is dit gebruik van samen delen in de noden van wereld en leven wat in onbruik geraakt. De kerkenraad is van mening, dat dit kanaal van samen delen van onze gebeden tot de Heer te belangrijk is om zo te laten verdrogen. Daarom deze uitnodiging: mocht u een punt van voorbede hebben, mail dit voor vrijdag aan de scriba (scriba@pknhasselt.nl), dan zorgt Hans Maat dat het op tijd bij de ouderling van dienst of de voorganger terecht komt.

Jeugddienst 13 december: Hoe geef jij licht?

Zondag 13 december 2020 is er weer een jeugddienst met als thema ‘geef licht’. Daarom zouden wij als jeugddienstcommissie het leuk vinden als jullie, jong en oud, een foto van jullie zelf willen maken met een lichtje. Denk daarbij aan een kaarsje, een lampje, een lichtsnoer of wees zelf creatief. Deze foto’s zullen getoond worden in de kerkdienst en zo kunnen we een lichtje voor elkaar zijn.
De foto’s mogen gestuurd worden naar: jdcbaakichthus@gmail.com met als onderwerp lichtjes.

Gratis adventskalender
Geef Licht, is het thema van de Adventskalender 2020.
Deze kalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. Voor iedere dag is er een bijbel tekst met een vraag om over na te denken of een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote.
U kunt deze Adventskalender bestellen (1 exemplaar gratis) via: https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

Zet de deur open
We leven op dit moment in een lastige periode. We zien en spreken elkaar bijna niet. Toch zou het mooi zijn als dat wel kan. Om dit mogelijk te maken is het idee ontstaan om de deur open te doen en elkaar uit te nodigen voor een kop koffie of voor een maaltijd. Vanaf januari willen we dit gaan organiseren. Maar u kunt natuurlijk zelf ook iemand uitnodigen of bij iemand op bezoek gaan. Wilt u dit wel, maar vindt u het lastig, neem dan even contact op met een van ons.
In het nieuwe jaar is de mogelijkheid om je op te geven voor een ontmoeting met twee, drie of vier personen. Dit kan natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee maar ook tijdens een lunch of een diner. Vind je het lastig om iemand uit te nodigen of om jezelf uit te nodigen bij een ander laat het dan even weten. We kunnen altijd helpen om jullie met elkaar in contact te brengen. Graag dan een voorkeur aangeven wat u/je het liefst wil (koffie, lunch, diner). Opgeven kan bij Klara de Vries email: kgdevries69@gmail.com
Hartelijke groet, Annet van Dijk en Klara de Vries

Wisseling van de wacht
Deze maand heeft Sjaak Bruins besloten te stoppen als ouderling-kerkrentmeester. Hij heeft daarom een weloverwogen verzoek om ontheffing uit het ambt ingediend bij de kerkenraad. De kerkenraad heeft Sjaak Bruins de gevraagde ontheffing verleend.
Gezien het verzoek van Sjaak Bruins heeft Freerk Hekman – kerkrentmeester namens de Ichthuskerk – zich bereid verklaard ouderling-kerkrentmeester te worden.
Het afscheid van Sjaak Bruins en de bevestiging van Freerk Hekman als ouderling-kerkrentmeester zullen plaatsvinden op zondag 6 december door ds. Richard Vissinga.

Actie Kerkbalans 2020
Actie Kerkbalans 2020 is bijna ten einde. De kerkrentmeesters zijn al weer met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2021 bezig.
Ook in 2020 hebt u met uw financiële toezeggingen weer getoond, dat de kerk voor u een bron van inspiratie is. In het begin van het jaar lieten we u het totale bedrag van alle toezeggingen weten. Nu willen we ook graag de ontvangsten, (telling medio november) bekend maken:
 - Toezegging De Baak € 101.541, hiervan € 88.460 mogen ontvangen, ruim 87%
 - Toezegging Ichthus € 88.205, hiervan € 77.515 mogen ontvangen, ruim 88%
Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan kan dat nog op onderstaande rekeningnummers onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage 2020.
 - NL84RABO0373721404 De Baak of
 - NL82RABO0373711158 Ichthus
Hartelijk dank voor al uw bijdragen. Wij zijn heel blij met uw financiële steun, want de kerk heeft uw hulp hard nodig.
Namens de kerkrentmeesters van de Baak en de Ichthuskerk,
Marchel Visscher.

Ontmoetingswandelingen
Mist en regen, westenwind, een aantal van u moet er niets van hebben en blijft lekker binnen. Anderen daarentegen vinden het heerlijk om dan naar buiten te gaan.
Als werkgroepje hebben we bedacht dat ontmoeting centraal staat en we “gebruiken “ daarvoor de wandelingen op de zondagmiddagen Volgens ons een mooi alternatief voor de kerkdienst en een mooie manier om elkaar in deze ontmoetingsarme tijd toch te ontmoeten.
We willen de wandelingen zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Geen afspraken, geen opdrachten, geen verplichtingen. Nee gewoon, als je zin hebt kom je om vervolgens een wandeling te maken met iemand die je daar tegenkomt. Na de wandeling ga je gewoon weer naar huis, een ontmoeting rijker.We gaan van start: elke zondagmiddag om twee uur bij de achteringang van de Ichthuskerk. We kiezen voor een vast vertrekpunt zodat er geen verwarring kan ontstaan. Er zijn verder ook geen bepalingen ten aanzien van het weer of zo. Bij slecht weer zullen er minder (of geen) deelnemers zijn. Maakt niet uit, volgende keer weer ....
We juichen het toe als jonge mensen, of jonge gezinnen komen. Uiteraard zijn RIVM bepalingen van toepassing.

Wanneer : elke zondagmiddag
Starttijd : 14.00 uur
Startplaats : Ichthuskerk

Harm van Dijk, Annet van Dijk en Jan Riphagen

Houd Moed, Heb lief

U hebt natuurlijk de vlaggen bij de Ichthuskerk en De Baak zien wapperen. Misschien hebt u ook een kaart gehad: houd moed, heb lief. Er zijn nu ook prachtige mondkapjes ‘houd moed, heb lief’. Het zijn 3-laags mondkapjes met filter, neushouder (handig als je een bril hebt) en verstelbare koordjes. Ze zijn gemaakt van fijn ademend materiaal. De mondkapjes kosten € 3,- per stuk en zijn te bestellen op www.bedrukte-mondkapjes.com

Gebouwen  Het gezamenlijk College van Kerkrentmeesters heeft het definitieve KKG rapport d.d. 11 juni 2020 ter informatie aan de kerkenraad voorgelegd. Het rapport is een van de bouwstenen waarop het College van Kerkrentmeesters het uiteindelijke advies aan de kerkenraad zal baseren. Het rapport zal t.z.t. tegelijk met het advies van het college aan de gemeente worden voorgelegd. Het College van Kerkrentmeesters ziet het advies van KKG rapport niet als leidend. Het rapport zal gebruikt worden als leidraad voor de vervolgstappen. Aangezien de keuze die we nog moeten maken van complexe aard is, hebben we naast Bert Endedijk (procesbegeleider ) nu ook als extern bouwkundig adviseur aangetrokken van de fa. KAAder kerkadvies, dhr. Alwin Kaashoek. Op basis van het Plan van Eisen werkt de heer Kaashoek voor de beide kerken een voorstel uit met de daarbij behorende financiële consequenties Dhr. Kaashoek heeft ruime ervaring met het proces waar we nu midden in zitten. Naast meerdere fusieprojecten is hij o.a. betrokken geweest bij het samenvoegingstraject van de PKN in Kampen, waar het om 6 gebouwen ging. Deze heeft hij tot tevredenheid prima afgerond. Alwin Kaashoek gaat ons helpen om een keuze te maken. Daarin wordt er nauwkeurig gekeken naar de verbouwingsmogelijkheden van beide kerken, de kosten en de financiering van een verbouwing. Wanneer het advies van het College van Kerkrentmeesters gereed is, is niet te zeggen. Zodra we als kerkrentmeesters iets met u kunnen delen zullen we dat zeker doen. namens het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters Ben Kant. 

Help! Help! Dat klink als een noodkreet en dat is het ook. We zijn dringend op zoek naar een jeugdouderling om het JODO te versterken. En hoewel Hans Maat i.v.m. het terugtreden van Margriet Prins besloten heeft toch nog een jaar te blijven als scriba van de Ichthuskerk, heeft De Baak nog steeds geen nieuwe scriba kunnen vinden. Wie van de gemeenteleden van De Baak neemt deze taak op? 

Nieuws

Agenda