05-07-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

12-07-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

19-07-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

26-07-2020

09.30 uur
De Baak
C.E. Bakker

 De Kerkrentmeesters geven u info over de nieuwe mogelijkheid van geven/collecteren via de digitale Givt-app. U vindt dit op de pagina Kerkenraad/kerkrentmeesters. Direct de app downloaden kan op de site van Givt of direct geven via

woensdag 25 juni 2020.

Een hartelijke groet aan alle lezers van de Kerkbrief van de Protestantse Gemeente!

Deze dagen kreeg ik een podcast doorgestuurd van Harm van Dijk: ‘Eerst Dit’, een meditatief moment elke dag, aangereikt door de EO. Vanuit Matteüs 9: 1 – 8 ging het over de vraag, wie of wat de kerk is. De verteller was geraakt door het zinnetje “… Bij het zien van hun geloof…” Het gaat over vrienden, die hun verlamde vriend op een draagbed bij Jezus brengen. En dan worden zonden vergeven, wordt vergeving aangereikt. Bij het zien van het geloof van deze vrienden om de verlamde heen. Is dat de kerk? Dat anderen geloven voor jou en jou brengen bij Jezus? Dat jij gelooft voor anderen en zo die anderen verbindt met Jezus?
Ook voor ons in Hasselt is dit een vraag: hoe zijn wij kerk? Nu betekent ‘kerk’ letterlijk iets als ‘van de Heer’ en daarmee wordt Jezus Christus bedoeld. En als we zo samen ‘van de Heer’ willen zijn, laten we dan niet naar anderen kijken, maar naar onszelf: draag ik in gebed, in woord, in daad iemand dichter naar Jezus? En als ik niet (meer) dragen kan, laat ik me dan dragen door mijn vrienden, mijn broeders en zusters?

Ds. Henk van Veldhuizen

 

Corona en hoe verder…

De afgelopen week is er een overleg geweest tussen vertegenwoordigers van alle kerkgemeenschappen in Zwartewaterland en burgemeester Eddy Bilder. Daarbij ging het erover, hoe diverse gemeenschappen getroffen zijn, hoe er omgegaan wordt met de huidige versoepelingen en hoe we met elkaar daarin verbonden kunnen blijven. Zoals ook in onze eigen gemeenschap hoor je verschillende houdingen: de een wil voortvarend weer aan de slag, voor de Heer en voor de mensen, de ander is heel terughoudend en bezorgd om wat er nog allemaal gebeuren kan. Ook wij zullen daarin zo open en transparant mogelijk proberen te communiceren wat betreft de ontwikkelingen in onze geloofsgemeenschap. 2 Juli praat de kerkenraad verder.


Kerkbrief

U raakte er misschien een beetje aan gewend, elke week een kerkbrief. De kerkbrief is bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van het wel en wee in onze Protestantse Gemeente van Hasselt i.w. Gelukkig is het de laatste tijd rustiger geworden. Daarom niet meer elke week een nieuwe brief, maar zodra iets te vertellen is, krijgt u weer een kerkbrief.

Ds. Henk van Veldhuizen
Hans Maat

Nieuws

Agenda