31-05-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

07-06-2020

09.30 uur
De Baak
Mink de Vries

14-06-2020

09.30 uur
Ichthus
R.S.E. Vissinga

21-06-2020

09.30 uur
Ichthus
R.S.E. Vissinga

 De Kerkrentmeesters geven u info over de nieuwe mogelijkheid van geven/collecteren via de digitale Givt-app. U vindt dit op de pagina Kerkenraad/kerkrentmeesters. Direct de app downloaden kan op de site van Givt of direct geven via

zaterdag 16 mei 2020.

Een hartelijke groet aan alle lezers van de Kerkbrief van de Protestantse Gemeente!

“Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.” (Joh. 20: 21) Het zijn woorden van Jezus op de dag van de opstanding: bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Alsof er sprake is van haast. En haast is er, want heel de wereld moet bereikt worden met dit heugelijke nieuws: dat in Jezus de dood en de schuld is overwonnen, dat ziekte en ongerechtigheid niet het laatste woord hebben. Dat is voor in de toekomst, dat is iets dat van Godswege op ons toe komt, maar het is evenzeer onze roeping om als gelovigen, als mensen op deze aarde ons daarvoor in te zetten: dat mensen genezen worden, dat er gezorgd wordt voor de kwetsbaren, dat er inzet is voor vrede en recht, voor de toekomst van onze aarde, de toekomst van dit leven. In Jezus’ Naam.
Ds. Henk van Veldhuizen

                      

Houd moed & Heb lief!
Bij onze kerken wapperen vlaggen met dezelfde woorden er op. Ook zijn er 1000 kaarten gedrukt om te versturen. Deze kaart(en) kunnen opgehaald worden bij Margriet Prins, Ruif 11. Ze zijn als bemoediging te sturen naar gemeenteleden, of naar iemand die u/jij kent die wel een steuntje kan gebruiken. Ook met een kaartje kunnen we een beetje omzien naar elkaar!

Kleurplaten
Elke week ontvangt iedereen een liturgie en een bijlage bedoeld voor de kinderen. In die bijlage zit altijd een kleurplaat. We zouden het leuk vinden als we er als kerk iets van terug kunnen laten zien binnen de kerkdienst op zondag. Daarom een vraag aan alle kinderen en hun ouders: Willen jullie de kleurplaat printen, kleuren en inleveren voor de zondagse eredienst, zodat we die op kunnen hangen in de kerk en we er aandacht aan kunnen besteden. Al die platen kunnen de dienst opfleuren. Inleveren kan bij de Baak, door ze in de brievenbus te gooien in de pastorie, De Oudendijk 2A. We hopen op vele mooie tekeningen.

Erediensten
Het moderamen verwachtte eerder dat het wel eens tot september zou kunnen duren voordat gemeenteleden weer lijfelijk bij een kerkdienst aanwezig konden zijn. Dat blijkt na de persconferentie van premier Rutte iets anders te liggen: per 1 juni mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn bij een dienst, per 1 juli maximaal 100.
De landelijke PKN heeft aangekondigd deze week nog met een protocol daarvoor te komen. Deze blijkt vandaag op de website van de PKN beschikbaar te zijn. Het moderamen wil eerst dat protocol bespreken, alvorens zij een voorstel aan de kerkenraad kan voorleggen. Bij dit alles zijn we ons zeerbewust dat de gevolgen van het corona virus in Hasselt diepe sporen na gelaten heeft en nalaat. Voor alsnog stellen we ons daarom terughoudend op.

Vacatures

In meerdere kerkbrieven heeft u, heb jij kunnen lezen dat we dringend behoefte hebben aan aanvulling van menskracht, bij het JODO, in de wijken en bij de kerkenraad. Helaas hebben deze oproepen tot op dit moment niet geleid tot spontane aanmeldingen. Misschien vindt u, vind jij het moeilijk om die stap te zetten. Om met elkaar onze kerk gestalte te geven hebben we iedereen nodig. Binnenkort zullen we gemeenteleden persoonlijk benaderen met de vraag of men bereid is een taak een taakje op zich te nemen. Mochten we u/jou aan de lijn krijgen, of op 1 ½ meter bij de deur ontmoeten, denk dan niet meteen, dat is niets voor mij….maar denk dan wat zou ik wel kunnen doen!!

Tot slot
Heeft u, heb jij vragen over de kerkbrief, heb jij, heeft u iets wat in de kerkbrief zou kunnen, laat dit dan weten en stuur een berichtje naar margriet.prins@pknhasselt.nl
Margriet Prins-Roukema

Nieuws

Agenda