09-10-2022

10.00 uur
De Baak

16-10-2022

10.00 uur
De Baak
Mevr. Marijke de Groot

16-10-2022

10.00 uur
Ichthus
Ds. Nelleke Beimers

23-10-2022

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Elkaar ontmoeten bij koffie in de kerk:  Op donderdagmorgen is er van 10.00 - 11.00 uur iedere 2 weken een moment om elkaar even te ontmoeten, bij te praten, bij een kop koffie of thee. U bent van harte welkom! De volgende data zijn nu gepland:

 • In de Baak: 6 en 20 oktober
 • De liturgie voor de dienst a.s. zondag in de Ichthuskerk kunt u hier downloaden
 • De liturgie voor de dienst a.s. zondag in De Baak kunt u hier downloaden
 • Het zijn immers jouw ogen die Hij geopend heeft (nav Johannes 9: 17)

  Vorige week las ik deze woorden uit het Evangelie volgens Johannes. Het gezag van Jezus wordt
  betwist door de Farizeeën, maar deze genezene blijft trouw aan de Mens, die hem heilzaam
  aangeraakt heeft. Hij heeft ervaren, wat Jezus’ nabijheid betekenen kan in en voor het leven.
  Zit daar juist niet de aarzeling van veel van ons? Dat we in ons leven niet een moment, een punt in de
  tijd kunnen aanwijzen, waarop we de kracht en de liefde van Jezus, van God in Jezus werkelijk
  ervaren hebben en daarin een bevestiging hebben gevonden voor ons geloof, dat ons – vaak – van
  jongs af aan is bijgebracht. En als we die bevestiging niet vinden, niet concreet kunnen maken, dan
  dreigt ons geloof theoretisch en vaag te worden. Dan verdwijnt het vuur eruit. Dan zwijgen we
  erover.
  Deze mens houdt jou en mij de spiegel voor. Ga nu eens werkelijk na, wanneer jij geraakt bent door
  de nabijheid van de Heer. Wanneer heeft Hij jou kracht en moed gegeven, een keer in je leven
  gebracht ten goede? En hoe werkt dat door tot op de dag van vandaag?
  Ik hoop, dat je iets vindt, dat moed en vertrouwen geeft, ook in deze bijzondere tijden.
  ds. Henk van Veldhuizen.

Hasselt helpt Oekraïnese vluchtelingen: zie de info op de nieuwspagina

Het artikel in de Stentor hier als download. Er is ook een website met informatie, die u vanaf hier kunt bezoeken

Ruim honderd vrijwilligers en tig bedrijven in Hasselt werken koortsachtig aan het in gereedheid brengen van een locatie om gevluchte mensen uit Oekraïne onder te brengen. Een deels leegstaand kantoorpand wordt omgebouwd en ingericht onder het motto 'Hasselt laat haar hart spreken'. Alles is er op gericht om de eerste vluchtelingen na Pasen onderdak te bieden, geeft Jan van Dijk, een van de kwartiermakers, aan.

Meeleven

We proberen met elkaar mee te leven. Een kaartje, een groet, een telefoontje kan soms veel doen. Laten we elkaar blijven bemoedigen in de geest van de kaart van afgelopen voorjaar: “Houd moed, heb lief”.

Maar als we er nu eens anders tegenaan kijken, namelijk wat kunnen we wel met elkaar, met de gemeente met ons gezamenlijk geloven en de band die we onderling hebben. Een opsomming:

- Stukje wandelen      - Samen een film kijken
- Uitgebreid koken      - Spelletje spelen
- Muziek luisteren       - Boek lezen
- Tijd voor elkaar        - Lachen
- Zingen                     - Dankbaar zijn
- Enz , enz, enz…..

We kunnen nog zoveel meer delen als Gereformeerde Ichthuskerk en Hervormde gemeente De Baak te Hasselt. We kunnen wensen, we kunnen bidden, we kunnen ons gevoel delen, verbinding zoeken in Woord en gebed. Op zoek naar de herberg, die we allemaal willen vinden, jong en oud.

 

Nieuws

Agenda