26-05-2024

09.30 uur
De Baak
Ds. L. Aangeenbrug

02-06-2024

09.30 uur
De Baak
Ds. C.G. van Rhenen

09-06-2024

09.30 uur
De Baak
Ds. A. Bouwknegt

16-06-2024

09.30 uur
De Baak
Mw. G. van Ittersum

Hasselt helpt Oekraïnse vluchtelingen

01-5-2022

Hasselt helpt Oekraïnse vluchtelingen

Op het Hasselter bedrijventerrein zijn zaterdag 19 maart zo’n 25 vrijwilligers gestart met de eerste voorbereidingen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In het pand van De Haan Palletindustrie zet de groep de schouders eronder om het kantoorgebouw gereed te maken voor huisvesting van zo’n 80 Oekraïeners. De actie is een snelle schakeling deze week tussen gemeente, ondernemer Herman de Haan en vrijwilligers van verschillende Hasselter kerken.

Volgende stap is het mobiliseren van de brede Hasselter samenleving en bedrijfsleven. Jan van Dijk, een van de kwartiermakers, vertelt over de eerste acties met als voorlopig doel om binnen drie weken de opvanglocatie gereed te hebben.
“Begin deze week had ik contact met de gemeente. Zij hadden net een telefoontje ontvangen van Herman de Haan die een groot leegstaand deel van zijn kantoorpand aan de Hanzeweg aanbood als opvanglocatie.” Van Dijk deed een oproep onder leden in zijn eigen kerkelijke gemeente en zocht contact met andere kerken om gauw een vrijwilligersplatform op te trekken. Vanuit dat platform vinden zaterdag de eerste activiteiten plaats. Maar Van Dijk heeft de duidelijke hoop en verwachting dat deze uitzonderlijke vrijwilligersoperatie iets van de hele Hasselter samenleving wordt.

Vakmensen gezocht
Prioriteit op dit moment is de zoektocht naar vakmensen die ervoor kunnen zorgen dat de kantoorruimtes leefbaar gemaakt kunnen worden. “Warm water heeft prioriteit en we zoeken nu eerst loodgieters, elektriciens en timmermensen. Douches bouwen is de grootste uitdaging. Dat willen we inpandig proberen. Ook zoeken we nu nog zo’n zestig bedden.” Van Dijk hoopt dat gemeenschapszin zich in Hasselt kan vertalen in actie de komende tijd. Breed is zaterdagochtend te proeven dat de vraag óf er hulp moet worden geboden eigenlijk nooit gesteld is. Opvang in Nederland is een noodzaak voor Oekraïeners die van huis en haard zijn verdreven, en de gedeelde inzet is om dat ook in Hasselt lokaal te regelen.
De gemeente faciliteert en biedt alle medewerking in dit verhaal. “Maar vanuit de overheid kan momenteel niet worden geïnvesteerd was wel direct de boodschap. Het kan dus alleen slagen met vrijwillige inzet vanuit de Hasselter samenleving”, maakt Van Dijk duidelijk.
Naast het belangrijke sanitair wordt ook al nagedacht hoe de privacy van de toekomstige bewoners zoveel mogelijk gegarandeerd kan worden. Ook moet er een poule komen van vrijwilligers die als huismeesters, schoonmakers en boodschappenploeg aan de slag gaan.

Qua leefbaarheid is ook de zoektocht gestart naar speeltoestellen en iets als een pingpongtafel. “Er komen hier straks kinderen, dus dat is nodig. We willen hier ook een buitenruimte maken met kunstgras en een schutting eromheen”, licht Van Dijk toe als hij aan de achterzijde staat, waar nu hoofdzakelijk stapels pallets en vrachtwagens staan.

Blijven lachen
Doel is om de ruimte geschikt te maken voor tenminste een termijn van twee jaar. Uiteraard met de hoop dat het niet zolang nodig is. Het platform wil goed gecoördineerd alle vrijwilligershulp gaan inzetten. “Iedereen moet blijven lachen. Dit werk moet je nooit met tegenzin doen”, vindt Van Dijk die spreekt vanuit ervaring uit eerdere projecten. Hij benadrukt daarbij ook dat de groep van kwartiermakers niet automatisch sturend blijven de komende tijd. Alle ontwikkelingen gaan nu zo snel, dat de organisatie geleidelijk steeds meer vorm gaat krijgen.

Jan van Dijk vormt samen met Ina Schotanus, Dirk van den Berg en Harm van Dijk momenteel de groep van aanspreekpunten.

Note:
Als u wilt helpen of materiaal willen bieden, of vragen hebben kunnen contact opnemen met de coordinatoren van De Baak:
Ina Schotanus, email: Ina.schotanus@pknhasselt.nl of Nely van der Horst, email: nely.van.der.horst@pknhasselt.nl telnr 06 - 535 895 61

Of met de coördinator vanuit de Ichthuskerk Harm van Dijk, email: van.dijk.harm@ziggo.nl en tel.nr. 06 - 254 244 94

Nieuws

Agenda