19-01-2020

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

26-01-2020

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

02-02-2020

10.00 uur
Ichthus
R.S.E. Vissinga

09-02-2020

10.00 uur
Ichthus
R.S.E. Vissinga

Leusense Conferentie – Welkom!

25-8-2019

Graag nodigen we u uit voor de eerste lezing in het nieuwe seizoen. Ds. A. Bas (GKN) uit Kampen hoopt dan een lezing te houden met als titel 'Een kerk die leeft, is een kerk die spreekt'.

Direct nadat de Reformatie begonnen was, hebben heel wat mensen een persoonlijke geloofsbelijdenis op papier gezet. Meestal gebeurde dat, omdat de Inquisitie hen daarnaar vroeg. Als je kijkt naar de kerkelijke belijdenissen die in die tijd zijn opgesteld, valt het op dat ze nauw aansluiten bij de vragen van hun tijd. Terecht vinden we het belangrijk, om ons hartelijk te binden aan de belijdenisgeschriften die ons vanuit het verleden zijn overgeleverd. Behalve op de vragen van toen gaan die namelijk ook in op wat op basis van de Schrift nog altijd de kern van ons geloof is en heeft te zijn, en hebben ze op die manier ook een verbindende functie. Tegelijk blijft wel de vraag over, hoe houden we als kerk ons belijden actueel? Hoe gaan we als kerk in op de vragen van deze tijd?

Wij hopen u opnieuw te ontmoeten op D.V. vrijdag 13 september 2019. Van harte welkom!

Meer info: www.leusenseconferentie.nl

Datum: vrijdag 13 september 2019
Thema: 'Een kerk die leeft, is een kerk die spreekt'
Spreker: ds. A. Bas (GKN)
aanvang: 20.00 uur (toegang gratis – wel is er een collecte)
Locatie: Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73,  7711 HS Nieuwleusen

Nieuws

Agenda