23-05-2021

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

30-05-2021

09.30 uur
De Baak
Mw. Ds. M. Rohaan

06-06-2021

09.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

13-06-2021

09.30 uur
De Baak
Ds. P. van Veen

Openluchtdienst in het van Stolkspark

13-9-2020

Samen zijn als gelovigen in de open lucht

Ondanks de regen waren er op 30 augustus toch ca. 100 bezoekers bij de dienst in het van Stolkspark. Zondag 13 september a.s. hopen we elkaar weer te ontmoeten in het Van Stolkspark bij de muziekkoepel. De dienst begint om 10.00 uur, u bent welkom vanaf 9.30 uur.

Het is dan de overstapdienst van groep 8. En natuurlijk is er tijdens deze dienst een rol weggelegd voor de jeugd uit deze groep. Voorganger is ds. Henk van Veldhuizen

Het is de bedoeling, dat ieder een eigen stoel meeneemt; maar voor wie dat wil kan er ook op het gras gezeten worden (op een droge plek zitten wordt mogelijk gemaakt). In overleg kan er misschien iets gedaan worden voor hen, die zelf geen stoel mee kunnen nemen.

Om alles correct te laten verlopen, dient u zich aan te melden bij Wil Kappert, wil.kappert@pknhasselt.nl onder vermelding van uw naam, aantal personen en de verklaring, dat u en uw gezin gezond zijn. U kunt ook bellen met haar: 038-4772295. Aanmelden kan tot en met vrijdag 11 september a.s.

De liturgie voor de dienst vindt u op deze pagina: Kerkenraad/pastoraat

Om in deze tijd van corona het besmettingsgevaar te pareren is er is samenspraak met de gemeente Zwartewaterland een protocol opgesteld. Onderstaand komen de belangrijkste punten uit het protocol nog even aan bod:

Aanmelden:
Na vermelding van de dienst in kerkbrief, website en op sociale media kan iedereen zich aanmelden voor bijwonen van de openluchtdienst. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagavond voorafgaand aan de dienst. Hierbij wordt naam, woonplaats, aantal personen en e-mail adres genoteerd. De aanmelding is ook een verklaring omtrent gezondheid. 4 weken na de dienst worden de gegevens gewist
Aanmelden kan bij Wil Kappert via mail of telefoon, vermeldt moeten worden: Naam, woonplaats, aantal personen en mailadres
Mail:        wil.kappert@pknhasselt.nl
Telefoon: 038 - 477 22 95
Aangemeld zijn is in principe voldoende.
Iedereen neemt eigen stoel mee en neemt deze ook weer mee naar huis na afloop van de dienst.

Aankomen op locatie:
Via ingang van Stolkpark bij de begraafplaats (Buiten de Enkpoort) komt iedereen aan, welkom comité regelt dat iedereen hier 1,5 meter afstand houdt. Tweede ingang is mogelijk bij Dr. V.d. Vechtlaan. Beide ingangen leiden naar een centraal registratiepunt op de rand van het veld bij de muziekkoepel.
Bij ingang Buiten de Enkpoort kan geparkeerd worden bij De Breker en/of op het grasveld. Fietsen moeten wel buiten het park blijven (berm weg naar begraafplaats?)
Bij aankomst op terrein wordt door leden van het comité er op toegezien dat iedereen op de deelnemerslijst staat of wordt toegevoegd. Ook wordt wederom gevraagd naar de gezondheid. Hiervoor staan 3 statafels klaar.
De handen kunnen worden ontsmet met aanwezig reinigingsmateriaal.
Liturgieën worden de bij statafels uitgedeeld (Henk verzorgd inhoud en tijdige opdracht naar drukker)
Leden comité begeleiden/helpen deelnemers naar locatie waar de stoelen geplaatst kunnen worden, rekening houdend met de RIVM-eisen.

Tijdens de dienst:
Iedereen blijft op de aangewezen locatie zitten.
Gezongen wordt zoals mogelijk is volgens de dan geldende IVM-eisen (per 16-07-2020 bij voorkeur in zigzag opstelling, iedereen mag zingen in de openlucht).
Voorganger bepaalt wat er tijdens de dienst gebeurt en wanneer.
Als er microfoons / lessenaar / overig materiaal door verschillende deelnemers wordt gebruikt, worden deze tussentijds gereinigd.
Gecollecteerd wordt er met schalen/manden bij het verlaten van de dienst of d.m.v. de Givt-app.   De dienst wordt via Kerkdienst gemist gestreamd en er worden sfeerfoto's gemaakt. Iedereen kan dus op foto of video komen.

Na de dienst:
Leden van het comité begeleiden/helpen vanaf achteren deelnemers via of uitgang Buiten de Enkpoort of uitgang Dr. V.d. Vechtlaan naar de openbare weg zodat ook hierbij de RIVM-eisen (o.a. 1,5 meter afstand) worden nageleefd.
Leden van het comité zien er op toe dat het terrein na verlaten van deelnemers, band en/of orkest gereinigd wordt verlaten.

Nieuws

Agenda