10-03-2021

19.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

14-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

21-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

28-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Oproep diaconale gift

01-12-2020

Oproep aan alle gemeenteleden!

Diaconie, samen met- en voor de gemeenschap

December 2020

Beste broeders en zusters.

 Als gemeenschap leven we in het besef dat de tijd van samenzijn voor nog onbepaalde tijd is veranderd. Velen hebben verdriet wat ze door verlies van dierbare moeten verwerken of leven in onzekere tijden omdat werk en inkomen onzeker zijn. Wat voor velen een ver van hun bed show is geweest komt heel dichtbij. Juist in deze tijden hebben we als diaconie de gemeenschap nodig om hulp te kunnen bieden aan zij die het, het harst nodig hebben.

 Wat doet de diaconie

 Door middel van uw gift steunt de diaconie goede doelen dichtbij huis zoals de Wijkwieg in Zwartewaterland of wat verder van huis zoals het vluchtelingenkamp in Moria (Griekenland). Naast het steunen van doelen in binnen of buitenland wordt geld opgehaald voor eigen diaconie. Dit geld wordt gereserveerd om bijvoorbeeld een doel dicht bij huis. Verder wordt vanuit de PKN een klein deel, het zogenaamde diaconale quotum (percentage van alle opgebrachte diaconale collecten) gevraagd, waarmee  overkoepelende doelen worden gesteund.

 Tenslotte wordt regelmatig door gemeenteleden om diaconale bijstand gevraagd. Broeders en zusters welk het financieel even niet redden steunt u via uw gift.

 Uw hulp is hard nodig om mensen van dichtbij maar ook ver weg te helpen. Helaas zien we elk jaar de inkomsten, via de collecte alsmede de periodieke giften teruglopen. Dit heeft als gevolg dat we steeds meer moeten puzzelen om onze naasten datgene te bieden wat ze nodig hebben. Helpt u alstublieft mee in het omzien naar elkaar!

 De winterperiode is in aantocht, door velen zal in Nederland worden uitgekeken naar een strenge winter en is het gezellig in huis in de warmte. Helaas is dat beeld voor vele vluchtelingen slechts een droom. In de vele vluchtelingenkampen is het in de winter zeer koud en probeert men met allerlei basismiddelen het warm te krijgen. De diaconie probeert daar waar mogelijk te steunen. Uw gift is hierbij heel hard nodig.

In de enveloppe treft u een acceptgiro aan. Iedere bijdrage, groot of klein komt goed terecht. We weten dat het uit een warm hart komt. Wat een warmte brengt u met uw gift aan diegene die het, het hardst nodig hebben.

 Diaconie meer dan geld!

 Mogelijk bent u niet in staat om een financiële bijdrage te leveren maar heeft u zelf hulp nodig. Wilt u contact omdat u hulp nodig heeft, in welke vorm dan ook? Neem uw wijkcontactpersoon of de voorzitter van de diaconie (zie gemeentegids) in vertrouwen. Uw verzoek wordt ALTIJD vertrouwelijk behandeld.

 De diaconie kijkt om naar mensen die dat nodig hebben. Misschien wilt u daar, in tijd en energie een steentje aan bijdragen. Wilt u meer weten, bespreek het met één van de diakenen in de kerk.

 Wij hopen, met uw hulp het diaconale werk voort te kunnen zetten!

 Ina Schotanus & Hans vd Velde

Voorzitters gezamenlijke diaconie

Nieuws

Agenda