22-09-2019

09.30 uur
Ichthus
Ds. H. van Veldhuizen

29-09-2019

09.30 uur
Ichthus
Ds. H. van Veldhuizen

06-10-2019

10.00 uur
De Baak
Ds. A. Bloemendal

13-10-2019

10.00 uur
De Baak
Ds. H. van Veldhuizen

Stephanuswandeling op Stephanusdag in Hasselt

08-12-2018

Op 26 december is het Sint Stephanus dag. Graag willen wij in Hasselt daar wat meer dan gewone aandacht aan besteden.
We willen dat doen met een Stephanuswandeling, waarin we stil staan bij het leven van Sint Stephanus.
Stephanus was de eerste diaken in de gemeenschap van christenen. Zijn leven eindigde door steniging( symbolisch nagespeeld)
Tussen alle vieringen en maaltijden door willen we graag een bijzondere wandeling organiseren.

De wandeling start om 15.00 uur bij de Grote Kerk ( Stephanuskerk) , en na een wandeling door het centrum van Hasselt, en door het leven van Stephanus, hopen we rond 16.00 uur bij de Sint Stephanus Kerk te eindigen.
We sluiten de wandeling dan af, met een lied en een woord, in de tuin van de Sint Stephanus, bij de stal en het leven van Christus.

Voordat iedereen weer uit elkaar gaat  drinken we eerst nog warme chocolademelk.

Nieuws

Agenda