19-09-2021

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

26-09-2021

09.30 uur
De Baak
Mw. M. van Veluw

03-10-2021

10.00 uur
Ichthus
Ds. M. Biewenga

10-10-2021

10.00 uur
Ichthus

Veertigdagentijd kalender online

04-4-2021

De Petrus-veertigdagentijdkalender wordt dit jaar niet alleen op papier, maar ook online aangeboden.

Elke dag is op petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd een nieuw vakje te openen, met dagelijkse overdenkingen, gebeden en leuke extra’s.

Thema: Ik ben er voor jou
Het thema van de kalender is dit jaar 'Ik ben er voor jou’, en behandelt wekelijks één van de zeven werken van barmhartigheid. Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.

In de kalender vindt u elke dag een bijbeltekst en een korte overdenking. De online kalender biedt bovendien verschillende extra’s, zoals interviews met de predikanten die een bijdrage leverden aan de kalender, tips voor de vastentijd en passende gebeden.

Nieuws

Agenda