19-09-2021

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

26-09-2021

09.30 uur
De Baak
Mw. M. van Veluw

03-10-2021

10.00 uur
Ichthus
Ds. M. Biewenga

10-10-2021

10.00 uur
Ichthus

Wat wordt onze gezamenlijke kerk?

09-3-2021

Wat wordt onze gezamenlijke kerk?
In het Kontaktblad Ichthus van februari heeft de kerkenraad u voor begin maart een presentatie beloofd over de keuze van een gebouw, De Baak of de Ichthuskerk.
Het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters heeft eind vorig jaar een advies geschreven over de gebouwenkeuze en dat advies heeft de kerkenraad overgenomen. De kerkenraad had het advies graag begin februari aan u willen presenteren, maar het uitwerken van het advies kostte meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Daarom komt er nu in de tweede week van maart een presentatie. Het mooiste was natuurlijk dat te doen in een gemeenteavond, maar dat gaat vanwege de corona-maatregelen helaas niet.

Op dinsdagavond 9 maart is er om 19.30 uur een online presentatie van de plannen, via onze website www.pknhasselt.nl, Kerkdienst gemist De Baak.
U kunt die avond kennisnemen van het advies van het College van Kerkrentmeesters, maar nog niet reageren. Dat kan een week later, op dinsdag 16 maart. Omdat we niet samen kunnen komen, kunt u meepraten tijdens een online-bijeenkomst via Teams. De bedoeling is dan samen in groepen van maximaal 10 personen van gedachten te wisselen over de plannen.

Voor de gemeentevergadering via Teams moet u zich van te voren opgeven. Stuur voor zondag 14 maart een bericht aan hereniging@pknhasselt.nl U krijgt dan een link toegestuurd, waarmee u zich kunt aanmelden bij Teams. Heeft u hulp nodig voor de bijeenkomst via Teams, laat dat dan ook weten via ditzelfde hereniging@pknhasselt.nl.
Wilt u per mail reageren? Dan kan ook op ditzelfde mailadres. En u kunt natuurlijk contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad.
Op dinsdagavond 23 maart vergadert de kerkenraad weer. Aan de hand van uw reacties zal de kerkenraad zo mogelijk een voorlopige keuze maken, een voorgenomen besluit. Dat voorgenomen besluit zal ook aan u worden voorgelegd en u krijgt dan opnieuw de gelegenheid daarop te reageren. Als laatste stap zal dan de kerkenraad een definitief besluit nemen.

Vanzelfsprekend hoort u na 23 maart ook welke reacties er op de plannen zijn binnengekomen.
In het kort:
 Dinsdag 9 maart 19.30 uur: presentatie van het advies van het College van Kerkrentmeesters via www.pknhasselt.nl, Kerkdienst gemist De Baak.
 Dinsdag16 maart 19.30 uur: gemeentevergadering via Teams, voor 14 maart opgeven op hereniging@pknhasselt.nl.
 Dinsdag 23 maart kerkenraadsvergadering: bespreking reacties en zo mogelijk voorgenomen besluit.

 

Nieuws

Agenda