10-03-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. G. Doorn

10-03-2024

10.00 uur
Ichthus
ds. A. Zweers, Zwolle

13-03-2024

19.30 uur
De Baak
Ds. E. van Veen

17-03-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. A.H. van Veluw

  Het jeugdhart

Het doel van het Jeugdhart binnen de Ichthuskerk en de Baak is: Vanuit beide kerkenraden de kinderen en jongeren in beeld houden, vanuit de relatie met hun ouders visie ontwikkelen en met de ouders en gemeenteleden een zo krachtig mogelijk jeugdwerk neer te zetten, tot eer van God.  Het Jeugdhart bestaat uit een predikant, 2 jeugdouderlingen en leden vanuit beide gemeenten die een nieuwe band hebben met de verschillende jeugdgeledingen.

Visie                                                                                                                                                                            

 - Relatie - dat is in één woord samengevat wat we centraal willen stellen in ons jeugdwerk.
Onze relatie met God en met elkaar deze relatie beleven en delen. Gods goede nieuws is er om doorgegeven te worden. We willen ervoor gaan dat kinderen het goed hebben samen. Dat ze de basis van het geloof leren. Dat tieners voorbeeldfiguren hebben waaraan ze mogen zien hoe het geloof in de praktijk werkt. Dat God ons hoop en liefde geeft.

We kijken en luisteren hierbij naar onze jongeren: wat sluit aan? Op deze manier willen wij graag met elkaar het jeugdwerk vernieuwen.  Wat willen de jongeren, waar ligt hun kracht en wat zijn hun wensen. En hoe kunnen we de ouders bij deze ‘relatie’ betrekken.
Wij geloven dat vanuit het gebed Gods zegen uit mag gaan. Het gebed is hierin een onmisbare schakel.

We hopen vol enthousiasme het geloof aan onze jongeren door te geven. Dat we met elkaar de kansen gaan benutten, zodat onze jongeren zich thuis voelen in Gods kerk.

Heeft u vragen of wil u/jij alvast iets kwijt aan het Jeugdhart? Verstuur dan een mail naar: jeugdhart@pknhasselt.nl

Het Jeugdhart: het ‘kloppend’ orgaan dat het jeugdwerk stimuleert en verbindt

Nieuws

Agenda