22-09-2019

09.30 uur
Ichthus
Ds. H. van Veldhuizen

29-09-2019

09.30 uur
Ichthus
Ds. H. van Veldhuizen

06-10-2019

10.00 uur
De Baak
Ds. A. Bloemendal

13-10-2019

10.00 uur
De Baak
Ds. H. van Veldhuizen

JODO

Om alle contacten binnen het jeugdwerk goed te onderhouden en te stroomlijnen is er een zogeheten jeugdouderlingen en diakenenoverleg (kortweg JODO) opgezet. In dit overleg zijn de jeugdouderlingen, de jeugddiakenen, een predikant en binnenkort ook de kerkelijk jongerenwerker vertegenwoordigd. Vanuit dit gremium worden de contacten onderhouden met de mensen die de créche, kindernevendienst, catechese en de clubs organiseren. Daarnaast fungeert dit gremium als schakel tussen alle jeugdinitiatieven en de kerkenraad.

De huidige deelnemers van het JODO zijn:

Johan van Dijk, jeugddiaken en tevens voorzitter
Marcel Bremer, jeugddiaken en tevens secretaris
Edith van Olst, jeugdouderling
Alice Kappert, jeugdouderling
Henk van Veldhuizen, predikant
Mink de Vries, kerkelijk jongerenwerker

Nieuws

Agenda