01-08-2021

09.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

08-08-2021

09.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

15-08-2021

09.30 uur
Ichthus
Ds. W. Doornebal

22-08-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

JODO

Om alle contacten binnen het jeugdwerk goed te onderhouden en te stroomlijnen is er een zogeheten jeugdouderlingen en diakenenoverleg (kortweg JODO) opgezet. In dit overleg zijn de jeugdouderlingen, de jeugddiakenen, een predikant en binnenkort ook de kerkelijk jongerenwerker vertegenwoordigd. Vanuit dit gremium worden de contacten onderhouden met de mensen die de créche, kindernevendienst, catechese en de clubs organiseren. Daarnaast fungeert dit gremium als schakel tussen alle jeugdinitiatieven en de kerkenraad.

De huidige deelnemers van het JODO zijn:

Johan van Dijk, jeugddiaken en tevens voorzitter
Edith van Olst, jeugdouderling
Henk van Veldhuizen, predikant

Nieuws

Agenda