20-09-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

27-09-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

04-10-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

11-10-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

Kindernevendienst

Elke zondag is er tijdens de preek kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Voorafgaand aan de kindernevendienst worden de kinderen naar voren geroepen voor een kindergesprekje met de dominee als voorbereiding op de kindernevendienst en zingen we met elkaar het wegzendlied. Waarnaar de kinderen achter de ouderling van dienst met het licht naar de nevenruimtes gaan.

Als methode wordt gebruik gemaakt van Vertel het maar. Na het Bijbelverhaal wordt er geknutseld, een spelletje gedaan of een goed gesprek gevoerd, naar aanleiding van het bijbelverhaal. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk en nemen dan het voorbedeboek mee. Afgewisseld per groep wordt hier samen met de kinderen een voorbede vanuit de kindernevendienst ingeschreven. De dominee neemt deze voorbedes mee in het dank en voorbedegebed.

Leiding van de kindernevendienst verzorgen jaarlijks het adventsproject en veertigdagentijd-project. Samen met de dominee en jeugdouderling bereidt de kindernevendienstleiding ook de overstapdienst en 2e kerstdag voor. Bij deze projecten en diensten worden ook de kinderen betrokken.

Nu de diensten online zijn vanwege de corona wordt er wekelijks bij de liturgie een bijbelverhaal en kleurplaat meegestuurd. De kleurplaat kan weer ingeleverd worden zodat deze in de kerk te zien zijn.

Nieuws

Agenda