22-09-2019

09.30 uur
Ichthus
Ds. H. van Veldhuizen

29-09-2019

09.30 uur
Ichthus
Ds. H. van Veldhuizen

06-10-2019

10.00 uur
De Baak
Ds. A. Bloemendal

13-10-2019

10.00 uur
De Baak
Ds. H. van Veldhuizen

Kindernevendienst

Elke zondag is er tijdens de preek kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Voorafgaand aan de kindernevendienst worden de kinderen naar voren geroepen voor een kindergesprekje met de dominee als voorbereiding op de kindernevendienst en zingen we met elkaar het wegzendlied. Waarnaar de kinderen achter de ouderling van dienst met het licht naar de nevenruimtes gaan.

Als methode wordt gebruik gemaakt van Vertel het maar. Na het Bijbelverhaal wordt er geknutseld, een spelletje gedaan of een goed gesprek gevoerd, naar aanleiding van het bijbelverhaal. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk en nemen dan het voorbedeboek mee. Afgewisseld per groep wordt hier samen met de kinderen een voorbede vanuit de kindernevendienst ingeschreven. De dominee neemt deze voorbedes mee in het dank en voorbedegebed.

Leiding van de kindernevendienst verzorgen jaarlijks het adventsproject en veertigdagentijd-project. Samen met de dominee en jeugdouderling bereidt de kindernevendienstleiding ook de overstapdienst en 2e kerstdag voor. Bij deze projecten en diensten worden ook de kinderen betrokken.

Nieuws

Agenda