21-07-2024

09.30 uur
De Baak
Ds. Hanja van Essen

21-07-2024

09.30 uur
Ichthus
Ds. G. A. Trouwborst, Nieuwleusen

28-07-2024

09.30 uur
De Baak
Ds. Henk van Veldhuizen

28-07-2024

09.30 uur
Ichthus
Ds. A. S. L Woudenberg, Harderwijk

Kindernevendienst in coronatijd

Vanaf 21 februari  ’21 willen we kindernevendienst via Teams gaan organiseren. We kijken er naar uit om de kinderen weer te zien en actief met ze bezig te gaan rond het bijbelverhaal. 

Elke zondag zal na het kindermoment in de kerk via teams de kindernevendienst worden opgestart. Per week kunt u uw zoon(s)/dochter(s) aanmelden via het mailadres: kindernevendienst@pknhasselt.nl. Vermeld hierbij het emailadres waarop we uw kind(eren) kunnen uitnodigen. 

 

Elke zondag is er tijdens de preek kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Voorafgaand aan de kindernevendienst worden de kinderen naar voren geroepen voor een kindergesprekje met de dominee als voorbereiding op de kindernevendienst en zingen we met elkaar het wegzendlied. Waarnaar de kinderen achter de ouderling van dienst met het licht naar de nevenruimtes gaan.

Als methode wordt gebruik gemaakt van Vertel het maar. Na het Bijbelverhaal wordt er geknutseld, een spelletje gedaan of een goed gesprek gevoerd, naar aanleiding van het bijbelverhaal. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk en nemen dan het voorbedeboek mee. Afgewisseld per groep wordt hier samen met de kinderen een voorbede vanuit de kindernevendienst ingeschreven. De dominee neemt deze voorbedes mee in het dank en voorbedegebed.

Leiding van de kindernevendienst verzorgen jaarlijks het adventsproject en veertigdagentijd-project. Samen met de dominee en jeugdouderling bereidt de kindernevendienstleiding ook de overstapdienst en 2e kerstdag voor. Bij deze projecten en diensten worden ook de kinderen betrokken.

Nieuws

Agenda