20-09-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

27-09-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

04-10-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

11-10-2020

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

Gezamenlijk Diaconaat

Besteding diaconiecollecten maand juli en augustus

5 juli                      Kerk in actie – Binnenlands diaconaat; Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Met uw steun kunnen deze kinderen ook een beetje vakantie krijgen.

 

12 juli                   Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

 

19 juli                   Edukans - Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan. Daarom werken ze elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs.

 

26 juli                   Artsen zonder grenzen - Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie.

 

2 augustus         Dorpshuis Roemenië - Buitenland project, waarbij onze jongeren naar Roemenië gaan om daar verder te helpen met het opknappen van het dorpshuis.

 

9 augustus          Terre des Hommes - Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.

 

16 augustus       Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

 

23 augustus       Binnenland project: Stichting het vergeten kind - In Nederland wonen heel veel kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben. Zij hebben uw hulp dringend nodig en dit houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind organiseert activiteiten en evenementen die een directe positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen.

 

30 augustus       Kerk in Actie: Bouw de kerk in Syrië weer op. De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof.

 

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in juli en augustus vermeld, en omdat we niet met de collectezak collecteren kunt u per week een bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters. Een uitleg over de werking van deze methode staat op de website. Of als u liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekening nummers van de diaconie, graag onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.

 

NL18 RABO 0325 602 638             t.n.v. Geref. Kerk Diaconie

NL93 RABO 0325 605 459             t.n.v. Diaconie de Baak

 

Hieronder staan de opbrengsten van de collectes van afgelopen maanden; u als gemeente heeft gul gegeven via Givt en via de bankrekening, en deze opbrengsten samen staan in onderstaand overzicht.

Daarnaast hebben wij verschillende giften ontvangen voor kerkdienst gemist, het kijken naar de kerkdienst online, en ook nog giften voor het dorpshuis in Roemenië en voor stichting Vluchteling en voor Red een Kind. Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie. Wij zijn er heel erg blij mee!

Omzien naar elkaar

We leven nog steeds in een bijzondere tijd, waarin we beseffen dat we onze medemensen en dus ook gemeenteleden harder nodig hebben dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden.

Misschien heeft iemand hulp nodig, behoefte aan een belletje, een boodschap, een kaartje, elk gebaar is waardevol. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden, neem dan contact op met Hans van de Velde, tel. 0615379917.

Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, durf het te vragen.

Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD VOL.

 

Nieuws

Agenda