23-01-2022

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

23-01-2022

10.00 uur
Ichthus
Ds. M. van Veluw

30-01-2022

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

30-01-2022

10.00 uur
Ichthus
Moment van bezinning

   Gezamenlijk Diaconaat
 

Besteding diaconiecollecten maand januari 2022

31 december    Wycliffe bijbelvertalers. De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.  

2 januari 2022 stichting de HOOP. Stichting de Hoop helpt in Nederland mensen op weg naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief.

9 januari            Roemenië actie commissie. Het werk van de Roemenië actiegroep is nog niet klaar in Nosislav.

16 januari          diaconie: met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

23 januari          GAVE : ondersteuning voor het werk van Anita Eenkhoorn voor het werk wat zij doet via Gave om vluchtelingen te helpen. Zij staat in dienst van stichting Gave maar moet via andere wegen zelf zorgen voor inkomsten. Anita wil verbindingen maken tussen de kerken en vluchtelingen (statushouders en mensen in de AZC's). Ze werkt in de regio Overijssel, Drenthe en Flevoland. Op facebook: "hetgavewerkvanAnita". Op de site van Stichting Gave in Harderwijk staat veel info en het werk van Anita is te vinden op: Werk Anita.  Van harte aanbevolen.

30 januari          Binnenlandproject: stichting de Wijkwieg. De Wijkwieg biedt zorg en   ondersteuning aan moeders die tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen. Het gaat hierbij vooral om moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening, of om moeders die geen contact opnemen met de reguliere hulpverlening uit angst hun kind kwijt te raken. Een laagdrempelig alternatief dat zonder vooroordeel voor jonge moeders klaar staat. Wil je meer lezen over de stichting, kijk op wijkwieg.nl 

6 februari          diaconale zondag met als speciaal doel World Vision

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in januari.  U kunt elke week uw bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters. De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de website.  Heeft u hulp nodig voor het installeren van de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.     

 • NL18 RABO 0325 602 638   t.n.v. Geref. Kerk Diaconie
 • NL93 RABO 0325 605 459   t.n.v. Diaconie de Baak

Collectebonnen en munten.

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Jacqueline Rooseboom, Sikkel 55 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen. 

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand.

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand november. U heeft als gemeente royaal gegeven via Givt en de bankrekeningen van de diaconie en ook in de kerk via de collecte aan de uitgang. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

 •  3-11-2021    Dorcas                            € 542,77
 •  7-11-2021    Diaconie                          € 214,58
 • 14-11-2021   Voedselbank / Minima       € 922,27
 • 21-11-2021   PKN Pastoraat                  € 217,21
 • 28-11-20121 Kinderen v.d. Voedselbank € 828,65 
 •                      Totaal:                        € 2725,48

·       Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie!

Financiële actie diaconie.

Bij het vorige kontaktblad was er een acceptgiro voor een extra financiële bijdrage voor de diaconie. Uw reactie is overweldigend en gaat nog steeds door.

Diaconale zondag op 7 februari:

Op zondag 7 februari is de diaconale zondag in de Baak met de medewerking van Henk en Leonie uit Emmeloord, met als speciaal doel de kinderen van World Vision. Voor meer informatie zie het volgende kontaktblad.  

Omzien naar elkaar

We leven nog steeds en opnieuw in deze bijzondere corona tijd, waarin we beseffen dat we onze medemensen en dus ook gemeenteleden harder nodig hebben dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden. Misschien heeft iemand hulp nodig:

 • U kunt iemand bellen als u behoefte heeft aan contact,
  U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen,
  U kunt een kaartje sturen naar iemand die het nodig heeft,
  U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,
  U kunt te veel eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen is.
  Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.
  Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden,                                                                                         
 • neem dan contact op met Joop Dijkman.
 • Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, durf het te vragen.

Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD VOL.

Wilt u nog eens een kaartje sturen naar ……

Zomaar enkele namen van mensen die het hele jaar elders verblijven. U vindt de namen in hte kerkblad

Maar er zijn vast ook andere mensen die bij u in gedachten schieten om een kaartje te sturen, om even te laten zien dat er hen gedacht wordt in deze wintermaanden …. … 

Schuldhulpmaatje in Zwartewaterland ??!!!

Naastenliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden maar help mee met de opstart van SchuldHulpMaatje Zwartewaterland.

Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat er financiële problemen zijn. Het zijn aardige mensen en u wilt ze graag helpen. Wat doet u? Het klinkt misschien niet logisch, maar geld geven is niet de oplossing. Mensen met schulden hebben een ander nodig om vervolgens samen hun schuldenprobleem effectief aan te pakken. Iemand die een luisterend oor biedt en zonder verwijten praktisch helpt.

Door stress de grip kwijt

Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de post kan emotioneel te belastend worden. En zo raken ze steeds verder in de problemen. Geld geven heeft dan net zo weinig zin als een opgeheven vingertje. Veel effectiever is begeleiding door een deskundige en goed opgeleide vrijwilliger.

Een Maatje helpt

Een Maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en om samen na te denken over het eigen financiële gedrag. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk veel meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan mensen met een laag inkomen. Een Maatje heeft ook tijd voor een luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit?

Diaconie en SchuldHulpMaatje

Samen met SchuldHulpMaatje willen verschillende kerken in Zwartewaterland graag onderzoeken of ook in Zwartewaterland, SchuldHulpMaatje kan starten zoals op verschillende plaatsen in de omgeving al is gedaan. We zoeken werkgroep leden, bestuurders en coördinatoren. Op een later moment zullen we Maatjes werven.

 Uit de schulden

Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de Maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als Maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer,’ zegt K., die nog geen schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden.                                    

Het Licht komt eraan…                                       

De wereld verwacht,

Een Redder in nood.

Houd vast aan die hoop;

Het Licht komt eraan.

 

In een tijd van verdriet,

In momenten van pijn,

Voor wie gebroken zijn,

Het Licht komt eraan.

 

Dichtbij kwam de dood,

Het lijden was groot,

God geeft ons weer hoop,

Het Licht komt eraan.

 

Een engel verscheen,

Hij zei; wees niet bang,

Je bent niet alleen

Het licht komt eraan.

 

Een adventslied van Pearl Jozefzoon, 2019.

Kerstgroet van fam. Ndimurwango, die wij sponseren via Red een Kind.

Wij groeten jullie en wij wensen jullie vrede toe. Hoe gaat het met jullie? Het gaat hier goed met ons en onze kinderen. De kinderen hadden de laatste dagen vrij, maar gaan nu weer naar school. Wij verbouwen bonen, zoet aardappelen en cassave en we hebben ook een keukentuin, dat helpt ons om ondervoeding tegen te gaan. In ons land is ook het Covid 19 virus , maar wij volgen de preventieve maatregelen en beschermen onszelf daardoor. We hopen dat jullie hetzelfde doen. wij bedanken jullie voor alles en wij wensen jullie goede tijden en Gods zegen toe.

Fijn om te horen dat het goed gaat met deze familie in Rwanda.

Hieronder vindt u de foto van de familie Ndimurwango.

 

 

Nieuws

Agenda