10-03-2021

19.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

14-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

21-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

28-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Gezamenlijk Diaconaat
 

Besteding diaconiecollecten maand maart 2021.

 

7 maart                Kerk in Actie: zending Libanon - Wilbert van Saane, theologiedocent in Beiroet. Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie keren keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.

10 maart             collecte voor de diaconie; met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

14 maart             Jeugddoel Wereldouders. Kinderen hebben recht op medische zorg:                    Vaccinaties en hygiënemiddelen voor kwetsbare kinderen in Honduras. Het kindersterftecijfer in Latijns-Amerika ligt hoog. Veelal sterven kinderen aan ziektes die over het algemeen goed behandeld kunnen worden. Kinderen die in het kind hulpprogramma van Wereld Ouders zitten, kunnen rekenen op deze medische zorg. Al onze locaties beschikken over een kleine interne en externe kliniek waar medische basiszorg wordt verleend. Kwetsbare gezinnen in de nabije omgeving kunnen ook gebruik maken van deze medische voorzieningen. Voor specialistische hulp gaan de kinderen met een begeleider naar een nabijgelegen ziekenhuis. Kinderen met een beperking biedt Wereld Ouders specialistische zorg zoals logopedie en fysiotherapie, ongeacht of ze bij ons wonen of niet.  Zie ook www.wereldouders.nl

21 maart             Kerk in Actie: werelddiaconaat; Indonesië - Een beter inkomen voor Javaanse boeren. Op het indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

28 maart             Kerk in Actie: Jong Protestant, PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is. Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

1 april                   Dorpshuis Roemenie. Buitenland project, waarbij onze jongeren naar Roemenië gaan om daar verder te helpen met het opknappen van het dorpshuis.

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in maart. Omdat we niet met de collectezak kunnen collecteren kunt u elke week uw bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters. De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de website.  

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld goed verdeeld wordt en op de juiste plek terecht komt.

NL18 RABO 0325 602 638             t.n.v. Geref. Kerk Diaconie

NL93 RABO 0325 605 459             t.n.v. Diaconie de Baak

Collectebonnen en munten.

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Ina Schotanus, Gaffel 86. Voor de adressen van de andere diakenen verwijzen wij u naar de gemeentegids. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen. 

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand.

Hieronder staan de opbrengsten van de collectes van de maand januari. U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen van de diaconie. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

Daarnaast hebben wij verschillende giften ontvangen voor “kerkdienstgemist”! Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie!

Paasgroetenactie 2021:

Waar en hoe je gevangen zit, je kan niet in vrijheid leven en het kan ons allemaal overkomen.

Jezus roept ons op om van gevangenen weer medemensen te maken.

In het vorige kontaktblad stond een oproep om te helpen kaarten te schrijven voor de gevangenen, we hebben hierop veel spontane reacties gekregen en al onze kaarten worden naar een gevangene gestuurd, zelfs in coronatijd! Heel erg bedankt namens de diaconie.

De 40 dagentijd 2021: Ik ben er voor jou!

Deze maand start het project: de zeven werken van barmhartigheid: ik ben er voor jou.

Alle gemeenteleden hebben vorige week een pakketje door de brievenbus gekregen met informatie over de 40 dagen op weg naar Pasen. De 40 dagenkalender van de PKN zit in dit pakketje en daarnaast zit er voor elke week een envelop (met een cijfer erop) in het pakketje. Elke week is er een thema; de envelop met week 1 erop was voor de week van 21 februari. Week 2 is voor de week van 28 februari, week 3 is voor de week van 7 maart enz. We komen op deze manier met zijn allen in 7 weken bij Pasen uit en wij hopen dat u veel inspiratie zult opdoen in de komende weken!  

Omzien naar elkaar

We leven nog steeds in deze bijzondere corona tijd, waarin we beseffen dat we onze medemensen en dus ook gemeenteleden harder nodig hebben dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden en omzien naar elkaar.

Misschien heeft iemand hulp nodig:

U kunt iemand bellen als u behoefte heeft aan contact,
U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen,
U kunt een kaartje/ bloemetje sturen naar iemand die het nodig heeft,
U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,
U kunt extra eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen is.
Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.
Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden, neem dan contact op met diaken Hans van de Velde, tel. 0615379917.
Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, durf het te vragen.

Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD VOL.

Kerstgroet van fam. Ndimurwango, die wij sponseren via Red een Kind.

Hallo lieve vrienden, we groeten jullie in de naam van God. Wij hopen dat het goed met u gaat. Het gaat ook goed met ons en we zijn dankbaar voor de brief en foto’s, die wij kregen.

Wij waren opgewonden dat we jullie stad en kerk konden bekijken. Onze kerk is kleiner, ontvang de groeten van jullie mede christenen. Ontvang ook de groeten van onze kinderen en onze tweeling is nu twee jaar; ze heten Aline en Fisto. We nemen deze gelegenheid u alle goeds toe te wensen en een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 2021.

Hieronder vindt u de foto van de familie Ndimurwango.

 

 

Nieuws

Agenda