23-05-2021

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

30-05-2021

09.30 uur
De Baak
Mw. Ds. M. Rohaan

06-06-2021

09.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

13-06-2021

09.30 uur
De Baak
Ds. P. van Veen

Gezamenlijk Diaconaat
 

2 mei                    Stichting Red een Kind.  Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. Onze gemeente zorgt in het buitenland voor de familie Ndimurwango, zodat deze kinderen eten krijgen en naar school kunnen gaan.   

 

9 mei                    Kerk in Actie : Lichtpuntjes voor Syrische vluchtelingen. Syrische vluchtelingen leven om buurlanden Libanon, Jordanië en Irak soms in extreme armoede. Kerk in Actie ondersteunt hen met een vakopleiding of het opzetten van een eigen bedrijf. Dat geeft hen hoop en lichtpuntjes op weg naar een betere toekomst.

 

13 mei                  Liliane Fonds: Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

 

16 mei                  Collecte voor de diaconie; met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

 

23 mei              Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die wereldwijd hulp biedt aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden zij  levensreddende noodhulp, zoals onderdak, medische zorg, voedsel en schoon drinkwater. Vooral in deze tijd met corona wereldwijd in hun hulp extra nodig.   

 

30 mei                  Jeugddoel Wereldouders. Kinderen hebben recht op medische zorg:                    Vaccinaties en hygiënemiddelen voor kwetsbare kinderen in Honduras. Het kindersterftecijfer in Latijns-Amerika ligt hoog. Veelal sterven kinderen aan ziektes die over het algemeen goed behandeld kunnen worden. Kinderen die in het kind hulpprogramma van Wereld Ouders zitten, kunnen rekenen op deze medische zorg. Al onze locaties beschikken over een kleine interne en externe kliniek waar medische basiszorg wordt verleend. Kwetsbare gezinnen in de nabije omgeving kunnen ook gebruik maken van deze medische voorzieningen. Voor specialistische hulp gaan de kinderen met een begeleider naar een nabijgelegen ziekenhuis. Kinderen met een beperking biedt Wereld Ouders specialistische zorg zoals logopedie en fysiotherapie, ongeacht of ze bij ons wonen of niet.  Zie ook www.wereldouders.nl  

 

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in mei. Omdat we niet met de collectezak kunnen collecteren kunt u elke week uw bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters. De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de website.  

 

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld goed verdeeld wordt en op de juiste plek terecht komt.

 

NL18 RABO 0325 602 638             t.n.v. Geref. Kerk Diaconie

NL93 RABO 0325 605 459             t.n.v. Diaconie de Baak

 

Collectebonnen en munten.

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Jacqueline Rooseboom, Sikkel 55 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.

 

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand maart . U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen van de diaconie. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

Daarnaast hebben wij ook verschillende giften ontvangen voor “kerkdienstgemist”! Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie!

De 40 dagentijd 2021 gebaseerd op een idee van Kerk in Aktie: Ik ben er voor jou!

Afgelopen tijd hebben wij met elkaar de veertig dagen op weg naar Pasen beleefd. Elke week een envelopje met een handreiking of gedachte voor elk gemeentelid. Met het thema : ik ben er voor jou konden wij op deze manier elke week bezig zijn. De kinderen van de kindernevendienst zijn allemaal erg druk geweest met het project voor jarige Job, en zij hebben door klusjes te doen of dingen te verkopen heel veel geld opgehaald. Veel volwassenen deden bijv. mee aan de actie voor de voedselbank door producten voor de voedselbank in de kratten onder de carport bij gemeenteleden in te leveren. De opbrengst was 10 kratten vol met producten en ook nog verschillende giften voor de voedselbank op de bankrekening of in de brievenbus van Anita Schuurman. Heel fijn dat u allemaal zo meegedaan heeft om er samen er voor elkaar te zijn! Ook na deze 40 dagen moeten wij naar elkaar blijven omkijken en voor elkaar zorgen. Doet u mee?? Dit is een oproep voor ons allemaal!!

Paaskaarsen 2020.

De wezenlijke dingen van het geloof zijn onzichtbaar. Juist daarom kunnen mensen behoefte hebben aan tastbare dingen die ons aan God en ons geloof herinneren. Een kaars is een veelzeggend symbool: het symboliseert de liefde van God, licht en warmte. Veel mensen branden graag kaarsen: als een bemoediging, als een gebed, als een moment van meditatie of als een verbonden voelen met het goddelijke.

De Paaskaars van 2020 wordt zoals altijd aan  iemand gegund.

De Paaskaars van de Ichthuskerk is bij Ina Schotanus en de Paaskaars van de Baak is bij Jacob en Ina Visscher gebracht.

Omzien naar elkaar

We leven nog steeds in deze bijzondere corona tijd, waarin we beseffen dat we onze medemensen en dus ook gemeenteleden harder nodig hebben dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden en omzien naar elkaar.

Misschien heeft iemand hulp nodig:

U kunt iemand bellen als u behoefte heeft aan contact,
U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen,
U kunt een kaartje/ bloemetje sturen naar iemand die het nodig heeft,
U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,
U kunt extra eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen is.
Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.
Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden, neem dan contact op met diaken Hans van de Velde, tel. 0615379917.
Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, durf het te vragen.

Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD VOL.

Kerstgroet van fam. Ndimurwango, die wij sponseren via Red een Kind.

Hallo lieve vrienden, we groeten jullie in de naam van God. Wij hopen dat het goed met u gaat. Het gaat ook goed met ons en we zijn dankbaar voor de brief en foto’s, die wij kregen.

Wij waren opgewonden dat we jullie stad en kerk konden bekijken. Onze kerk is kleiner, ontvang de groeten van jullie mede christenen. Ontvang ook de groeten van onze kinderen en onze tweeling is nu twee jaar; ze heten Aline en Fisto. We nemen deze gelegenheid u alle goeds toe te wensen en een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 2021.

Hieronder vindt u de foto van de familie Ndimurwango.

 

 

Nieuws

Agenda