01-08-2021

09.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

08-08-2021

09.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

15-08-2021

09.30 uur
Ichthus
Ds. W. Doornebal

22-08-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Gezamenlijk Diaconaat
 

 

Besteding diaconiecollecten maand juli en augustus 2021

4 juli                 Kerk in actie Binnenlands diaconaat Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen. Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

11 juli                 Kerk in actie; extra collecte voor coronahulp. Met de actie, die “samen in actie tegen corona” heet, biedt Kerk in actie, medische noodhulp aan coronaslachtoffers.  Ook wil zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. Op YouTube is een inspirerend gedicht te horen/te zien  van Rikkert Zuiderveld: https://youtu.be/1aLog-Gg0XE

18 juli                 Edukans - Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan. Daarom werken ze elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs.

25 juli                 Artsen zonder grenzen - Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie.

1 augustus         Dorpshuis Roemenië - Buitenland project, waarbij onze jongeren naar Roemenië gaan om daar verder te helpen met het opknappen van het dorpshuis.

8 augustus         Terre des Hommes - Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.

15 augustus      Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

22 augustus      OMF Thailand, voor het werk van Gert en Marjo Jonkheer. Gert en Marjo werken in Thailand en moeten zelf in hun levensonderhoud voorzien, daarom collecteren wij dit jaar regelmatig voor hen, zodat zij hun werk in Thailand kunnen voorzetten, zie ook www.gertenmarjo.nl

29 augustus      Binnenland project: Stichting het vergeten kind - In Nederland wonen heel veel kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben. Zij hebben uw hulp dringend nodig en dit houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind organiseert activiteiten en evenementen die een directe positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen.

6 september      Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in juli en augustus. U kunt elke week uw bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters. De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de website.  

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld goed verdeeld wordt en op de juiste plek terecht komt.

 • NL18 RABO 0325 602 638             t.n.v. Geref. Kerk Diaconie
 • NL93 RABO 0325 605 459             t.n.v. Diaconie de Baak

Collectebonnen en munten.

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Jacqueline Rooseboom, Sikkel 55 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand april en mei . U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen van de diaconie. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

 • Ook de zendingsbussen zijn weer geleegd en de opbrengst van afgelopen maand is € 13,47, dit bedrag wordt weer overgemaakt naar SOS-kinderdorpen en is bestemd voor de kinderen in Syrië.
 • Daarnaast hebben wij ook nog giften ontvangen voor “kerkdienst gemist “via de bankrekeningen.
 • Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie!

Daarnaast hebben wij ook verschillende giften ontvangen voor “kerkdienstgemist”! Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie!

Jeugddoel Wereldouders en nieuwe jeugddoel Kinderen van de voedselbank.

Afgelopen winter was ons jeugddoel Wereldouders voor het werk van Hester Jonkheer in Honduras: Vaccinaties en hygiënemiddelen voor kwetsbare kinderen in Honduras.

Voor het jeugddoel wordt gecollecteerd tijdens de jeugddiensten en de startzondag.

In de laatste jeugddienst van 30 mei was het diaconale doel nog Wereldouders.

Maar nu gaan we afscheid nemen van Hester en haar project en wij willen Hester heel veel goeds en Gods zegen toe wensen bij haar werk in Honduras.

 

Voor het komende seizoen wordt het nieuw jeugddoel: Kinderen van de voedselbank. Dit is een landelijke stichting die extra zorgt voor de kinderen van ouders die gebruik moeten maken van de Voedselbank.

Op de website staat: Wist u…

 • Dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren?
  Dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen?
  Dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes van andere lopen?
  Dat er kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje krijgen?
  Wist u dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks worden gepest op school en in de buurt.
  Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen!!?
  Voor al deze kinderen is de stichting opgericht, een stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. Van harte bij u aanbevolen!

Omzien naar elkaar:

We leven nog steeds in een heel bijzondere tijd, waarin we beseffen dat we onze medemensen en dus ook alle gemeenteleden harder nodig hebben dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden en omzien naar elkaar.

Ook in de zomermaanden een aantal suggesties:

U kunt iemand bellen als u behoefte heeft aan contact,
U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen,
U kunt een kaartje/ bloemetje sturen naar iemand die het nodig heeft,
U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,
U kunt extra eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen is.
Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.
Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden, neem dan contact op met diaken Hans van de Velde, tel. 0615379917.
Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, durf het te vragen.

Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD VOL.

Jaarrekening van de diaconie van de Baak en de Ichthuskerk.

In vergadering van de diaconie van 4 mei jl. zijn de jaarrekeningen van de diaconie van de beide kerken goedgekeurd. Daarna hebben de kerkenraden van beide kerken ieder hun eigen jaarrekening van de diaconie ontvangen en hun voorlopige goedkeuring verleend.  

Nu is het de beurt aan de beide gemeentes; u kunt de jaarrekeningen inzien van 7 t/m 11 juni;

Voor de Ichthuskerk kunt u contact opnemen met Eric Beernink, Karel Doormanstraat 20, eric.beernink@pknhasselt.nl.

De jaarrekening van de diaconie van de Baak kunt u inzien op het adres Wolweversgilde 27 , bij Wil Kappert-Enserink, via wil.kappert@pknhasselt.nl . Wilt u de jaarrekeningen  inzien, dan graag even contact opnemen met bovenstaande personen.

Een verkort overzicht van de beide jaarrekeningen treft u op de ANBI pagina De Baak en de ANBI pagina Ichthuskerk aan. 

Kerstgroet van fam. Ndimurwango, die wij sponseren via Red een Kind.

Hallo lieve vrienden, we groeten jullie in de naam van God. Wij hopen dat het goed met u gaat. Het gaat ook goed met ons en we zijn dankbaar voor de brief en foto’s, die wij kregen.

Wij waren opgewonden dat we jullie stad en kerk konden bekijken. Onze kerk is kleiner, ontvang de groeten van jullie mede christenen. Ontvang ook de groeten van onze kinderen en onze tweeling is nu twee jaar; ze heten Aline en Fisto. We nemen deze gelegenheid u alle goeds toe te wensen en een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 2021.

Hieronder vindt u de foto van de familie Ndimurwango.

 

 

Nieuws

Agenda