17-10-2021

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

24-10-2021

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

31-10-2021

10.00 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

03-11-2021

19.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Gezamenlijk Diaconaat
 

Besteding diaconiecollecten maand oktober 2021

 3 oktober          Israëlzondagcollecte Protestantse Kerk Kerk & Israël Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

10 oktober        Kinderen van de voedselbank, het nieuwe jeugddoel 2021/2022. Dit is een landelijke stichting die extra zorgt voor de kinderen van ouders die gebruik moeten maken van de Voedselbank. Op de website staat: Wist u…

                           Dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren? Dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen? Zie de website.

17 oktober        GAVE: ondersteuning van het werk van Anita Eenkhoorn voor het werk wat zij doet via Gave om vluchtelingen te helpen. Zij staat in dienst van stichting Gave maar moet via andere wegen zelf zorgen voor inkomsten. Anita wil verbindingen maken tussen de kerken en vluchtelingen (statushouders en mensen in de AZC ‘s). Ze werkt in de regio Overijssel, Drenthe en Flevoland. Op facebook: "hetgavewerkvanAnita” Op de site van Stichting Gave in Harderwijk staat veel info en het werk van Anita is te vinden op: Werk Anita.  Van harte aanbevolen.

24 oktober        SOS-kinderdorpen: SOS Kinderdorpen biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 136 landen en gebieden.   

31 oktober        Collecte voor de Diaconie – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

3 november      Dankdag DORCAS

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in oktober.  U kunt elke week uw bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters. De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de website.  Heeft u hulp nodig voor het installeren van de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.

  • NL18 RABO 0325 602 638          t.n.v. Geref. Kerk Diaconie
  • NL93 RABO 0325 605 459          t.n.v. Diaconie de Baak

Collectebonnen en munten.

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Jacqueline Rooseboom, Sikkel 55 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand.

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand augustus. U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen van de diaconie en ook nog tijdens de dienst in de kerk via de collecte aan de uitgang. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

 

 Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie!

 

                                       Ga in de kracht 

Ga in de kracht die je hebt.

Ga in eenvoud, lichtvoetig, zachtmoedig

Op zoek naar de Liefde

In gezelschap van de Geest.

Van Pacific uit Medemens 6 uitgave van Kerk in Actie.

Omzien naar elkaar:

We leven nog steeds in een heel bijzondere tijd, waarin we beseffen dat we onze medemensen en dus ook alle gemeenteleden harder nodig hebben dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden en omzien naar elkaar.

Ook in de zomermaanden een aantal suggesties:

U kunt iemand bellen als u behoefte heeft aan contact,
U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen,
U kunt een kaartje/ bloemetje sturen naar iemand die het nodig heeft,
U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,
U kunt extra eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen is.
Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.
Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden, neem dan contact op met diaken Hans van de Velde, tel. 0615379917.
Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, durf het te vragen.

Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD VOL.

Jaarrekening van de diaconie van de Baak en de Ichthuskerk.

In vergadering van de diaconie van 4 mei jl. zijn de jaarrekeningen van de diaconie van de beide kerken goedgekeurd. Daarna hebben de kerkenraden van beide kerken ieder hun eigen jaarrekening van de diaconie ontvangen en hun voorlopige goedkeuring verleend.  

Nu is het de beurt aan de beide gemeentes; u kunt de jaarrekeningen inzien van 7 t/m 11 juni;

Voor de Ichthuskerk kunt u contact opnemen met Eric Beernink, Karel Doormanstraat 20, eric.beernink@pknhasselt.nl.

De jaarrekening van de diaconie van de Baak kunt u inzien op het adres Wolweversgilde 27 , bij Wil Kappert-Enserink, via wil.kappert@pknhasselt.nl . Wilt u de jaarrekeningen  inzien, dan graag even contact opnemen met bovenstaande personen.

Een verkort overzicht van de beide jaarrekeningen treft u op de ANBI pagina De Baak en de ANBI pagina Ichthuskerk aan. 

Kerstgroet van fam. Ndimurwango, die wij sponseren via Red een Kind.

Wij groeten jullie en wij wensen jullie vrede toe. Hoe gaat het met jullie? Het gaat hier goed met ons en onze kinderen. De kinderen hadden de laatste dagen vrij, maar gaan nu weer naar school. Wij verbouwen bonen, zoet aardappelen en cassave en we hebben ook een keukentuin, dat helpt ons om ondervoeding tegen te gaan. In ons land is ook het Covid 19 virus , maar wij volgen de preventieve maatregelen en beschermen onszelf daardoor. We hopen dat jullie hetzelfde doen. wij bedanken jullie voor alles en wij wensen jullie goede tijden en Gods zegen toe.

Fijn om te horen dat het goed gaat met deze familie in Rwanda.

Hieronder vindt u de foto van de familie Ndimurwango.

 

 

Nieuws

Agenda