09-10-2022

10.00 uur
De Baak

16-10-2022

10.00 uur
De Baak
Mevr. Marijke de Groot

16-10-2022

10.00 uur
Ichthus
Ds. Nelleke Beimers

23-10-2022

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

  Het Jeugdhart

Het jeugdhart bestaat uit een team enthousiaste gemeenteleden die samen met u en jou en alle jeugdwerkers er voor onze jeugd wil zijn. De jeugd heeft de toekomst.

Het jeugdhart is het orgaan die het jeugdwerk stimuleert en verbindt.

Het Jeugdhart wordt vertegenwoordigd door:

·         Eric Beernink

·         Rianne den Boer

·         Gerda van Dijk

·         Ilse van Dijk

·         Johan van Dijk

·         Renate ten Hove

·         Jenneke van der Kolk

·         Edith van Olst

·         Henk van Veldhuizen

·         Leonard Zwitser

·         Kerkelijk jeugdwerker (vacant*)

* Vacature voor een kerkelijk jeugdwerker m/v voor 18 uur p/week.

Visie                                                                                                                                                                              

Relatie. Dat is in één woord samengevat wat we centraal willen stellen in ons jeugdwerk.
Onze relatie met God en met elkaar deze relatie beleven en delen. Gods goede nieuws is er om doorgegeven te worden. We willen ervoor gaan dat kinderen het goed hebben samen. Dat ze de basis van het geloof leren. Dat tieners voorbeeldfiguren hebben waaraan ze mogen zien hoe het geloof in de praktijk werkt. Dat God ons hoop en liefde geeft.

We kijken en luisteren hierbij naar onze jongeren: wat sluit aan? Op deze manier willen wij graag met elkaar het jeugdwerk vernieuwen.  Wat willen de jongeren, waar ligt hun kracht en wat zijn hun wensen. En hoe kunnen we de ouders bij deze ‘relatie’ betrekken.
Wij geloven dat vanuit het gebed Gods zegen uit mag gaan. Het gebed is hierin een onmisbare schakel.

We hopen vol enthousiasme het geloof aan onze jongeren door te geven. Dat we met elkaar de kansen gaan benutten, zodat onze jongeren zich thuis voelen in Gods kerk.

Heeft u vragen of wil u/jij alvast iets kwijt aan het Jeugdhart? Verstuur dan een mail naar; jeugdhart@pknhasselt.nl
Of spreek één van onze teamleden aanJ

Het Jeugdhart!

Nieuws

Agenda