21-07-2024

09.30 uur
De Baak
Ds. Hanja van Essen

21-07-2024

09.30 uur
Ichthus
Ds. G. A. Trouwborst, Nieuwleusen

28-07-2024

09.30 uur
De Baak
Ds. Henk van Veldhuizen

28-07-2024

09.30 uur
Ichthus
Ds. A. S. L Woudenberg, Harderwijk

       Beste gemeenteleden,                                                                                   

We zien de laatste tijd dat het steeds lastiger is om kleingeld bij je te hebben voor de zondagse collecte. Het is niet meer vanzelfsprekend, dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan doneren. Als college van kerkrentmeesters zijn we op zoek gegaan naar een verantwoorde oplossing. Deze hebben we na een marktverkenning gevonden in de app Givt. Vanwege de corona-crisis willen wij door het missen van de collectes tijdens reguliere kerkdiensten deze live-gang versneld gaan invoeren.

Onze gemeente gaat Givt gebruiken als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app, waarmee je altijd én overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu thuis meekijkt vanaf de bank, of geen contant geld bij je hebt tijdens de kerkdienst.

Als we weer naar de kerk kunnen en je wilt liever contant geven? Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld geven aan de collecte, zoals u gewend was.

Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig. Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Zie bovenstaand plaatje voor het symbool van de app.

Door nu deze app te downloaden en je eenmalig te registreren kunt u komende zondag al geven. Onderstaand ziet u twee methodes om te geven. Aangezien er momenteel geen reguliere dienst is, valt optie 2 voorlopig af, maar noemen we deze alvast wel. Nogmaals, voordat je één van deze methodes kunt kiezen, dient u zich eerst eenmalig te registreren. Zie ook bijgevoegde brochure over het gebruik van de Givt app.

1: Geven buiten de kerkdienst
Volg de onderstaande stappen voor geven uit de lijst.
1. Open de app
2. Kies het  bedrag dat je wil geven.
(Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies je bedrag voor de derde collecte.)
3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de Lijst
4. Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje: protestantse Gem Hasselt i.w.

5. Selecteer de kerk waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op geven! Let op dat u de juiste kerk selecteert. In Hasselt zijn namelijk nog twee kerkgemeenschappen al actief in Givt. Kies dus voor Ichthuskerk of Hervormde gemeente De Baak
6. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien.

2: Collecte  in de kerk.

Tijdens de reguliere kerkdiensten gaan we bij de eerste collecte de collectezakken voorzien van een ontvanger. De ontvanger hoef je maar 1 keer langs je telefoon te halen en registreert dan al uw ingevoerde collectes in één keer.  De collecte zak is mede voorzien van een sticker van Givt.

Kies het bedrag dat je wil geven
Kies voor ‘Volgende’
Kies voor geven aan een collectemiddel: in de kerk
Haal nu met één simpele beweging je smartphone langs het collectemiddel
De smartphone pikt een signaal op van de zender die in het collectemiddel zit. Als je een internetverbinding hebt, wordt je gift direct verstuurd. Zonder internetverbinding wordt je gift eerst opgeslagen. Zodra je weer verbonden bent met internet en je opent de Givt-app, wordt je gift alsnog verstuurd.  Je gift wordt na twee werkdagen van je rekening afgeschreven.

Ter afsluiting, u kunt het beste drie collectes instellen. U bent vrij welk bedrag u per collecte geeft en uw gift blijft ook anoniem. Het minimumbedrag dat je met de Givt-app kunt geven is € 0,50. Onderstaand de doelen, die ook tijdens de dienst worden getoond:

de 1e collecte is voor de Diaconie
de 2e collecte is voor de Kerk
de 3e collecte is voor nader te bepalen doelen.
Wij hopen dat we u met dit schrijven enthousiast hebben gemaakt en snappen ook als u nog vragen hebt. Vragen kunt u sturen aan emailadres krmdebaak@pknhasselt.nl , maar ook zijn al veel antwoorden te vinden op www.givtapp.net.

Met vriendelijke groet,

Kerkrentmeesters van De Baak en Ichthus

Nieuws

Agenda