12-07-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

19-07-2020

09.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

26-07-2020

09.30 uur
De Baak
C.E. Bakker

02-08-2020

09.30 uur
Ichthus
H.W. van Veldhuizen

Vanuit het gezamenlijk Diaconaat:

Gezamenlijk Diaconaat
 

 

Besteding diaconiecollecten maand mei.

 

3 mei                    Kerk in actie: collecte slachtoffers Nigeria.  In het noordoosten en midden van Nigeria lijdt de bevolking onder het geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Kerken trainen vrijwilligers om slachtoffers te helpen hun pijn te delen en hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. 

 

10 mei                  OMF; Gert en Marjo Jonkheer zendelingen bij OMF in Thailand. Ze hebben de verantwoordelijkheid als medisch adviseur en member care voor de medewerkers op het zendingsveld. Ze ondersteunen zendelingen in hun vaak moeilijke werk onder de Thai. En ook in omliggende landen, die gesloten zijn voor het Evangelie. Gert en Marjo zijn vrienden van Erik en Gerdie van Gijssel en zoeken een breder draagvlak voor hun werk. OMF verwacht dat 60% van hun onkosten door een thuisfront wordt verzorgd, omdat zending een zaak van de kerk is. Op hun website www.gertenmarjo.nl kunt u hun verhalen lezen. Nu nog met een presentatiefilmpje maar later hopen ze onze gemeente ook te bezoeken.    

 

17 mei                  Liliane Fonds: Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

 

21 mei              Collecte voor de Diaconie – met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

 

24 mei              Collecte voor de Diaconie,  Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die wereldwijd hulp biedt aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden zij  levensreddende noodhulp, zoals onderdak, medische zorg, voedsel en schoon drinkwater. Vooral in deze tijd met corona wereldwijd in hun hulp extra nodig.   

 

31 mei                  Collecte voor Oost-Europa Zending; de Oost-Europa Zending is een interkerkelijke organisatie die al ruim 50 jaar mensen in nood helpt.

 

 

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in mei vermeld, en omdat we niet met de collectezak kunnen collecteren kunt u per week een bijdrage overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters. Een uitleg over de werking van deze methode staat in dit kontaktblad en ook op de website.

Of als u liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de onderstaande rekening nummers van de diaconie, graag onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.

 

NL18 RABO 0325 602 638             t.n.v. Geref. Kerk Diaconie

NL93 RABO 0325 605 459             t.n.v. Diaconie de Baak

 

Hartelijk dank voor uw gift!

 

Bestemming Paaskaarsen.

De Paaskaars is een kaars die in de Paasnacht voor het eerst wordt ontstoken. Deze kaars symboliseert in de katholieke en in de protestantse liturgie het licht van de verrezen Christus .

Ook dit Jaar hebben wij de nieuwe Paaskaars ontstoken.

Ook in deze bijzondere tijd waarin we nu leven gaat dit licht met ons mee het hele jaar door.

De Paaskaars  van afgelopen jaar wordt altijd aan iemand gegeven; dit jaar komt de Paaskaars van de Ichthuskerk  bij Diny Snijder en de Paaskaars van de Baak bij Harm en Toos Regeling terecht.

 

Spaardoosjes actie.  

Beste kinderen,

Vlak voor het aanbreken van de 40 dagentijd hebben velen van jullie een spaardoosje gekregen om samen met je ouders toe te leven naar Pasen. Jullie doosjes zijn vast al goed gevuld. Hiermee help je mee aan het project Red een Kind. Onze grote dank daarvoor.  

Normaal gesproken kunnen jullie de doosjes met Pasen weer inleveren. Helaas kunnen jullie niet naar school, maar ook niet naar de kerk komen om je gevulde spaardoosje in te leveren. De diaconie heeft daarom bedacht dat jullie nog wat langer door kunnen sparen en jullie horen nog wanneer je jouw spaardoosje kunt inleveren.   

Dit geldt natuurlijk ook voor de grote mensen die een spaardoosje hebben meegenomen.

 

Omzien naar elkaar  

 

We leven in een bijzondere tijd, waarin we beseffen dat we onze buren/bekenden/familie en gemeenteleden harder nodig hebben dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden.

Misschien heeft iemand hulp nodig, behoefte aan een belletje, een boodschap, een kaartje, elk gebaar is waardevol. Heeft u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden, neem dan contact op met Hans van de Velde, tel. 0615379917.

Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, durf het te vragen.

Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk doen.

 

Vanuit de gezamenlijke kerkrentmeesters:

Beste gemeente leden,                                                                                   

We zien de laatste tijd dat het steeds lastiger is om kleingeld bij je te hebben voor de zondagse collecte. Het is niet meer vanzelfsprekend, dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan doneren. Als college van kerkrentmeesters zijn we op zoek gegaan naar een verantwoorde oplossing. Deze hebben we na een marktverkenning gevonden in de app Givt. Vanwege de corona-crisis willen wij door het missen van de collectes tijdens reguliere kerkdiensten deze live-gang versneld gaan invoeren.

Onze gemeente gaat Givt gebruiken als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app, waarmee je altijd én overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu thuis meekijkt vanaf de bank, of geen contant geld bij je hebt tijdens de kerkdienst.

Als we weer naar de kerk kunnen en je wilt liever contant geven? Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld geven aan de collecte, zoals u gewend was.

Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig. Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Zie bovenstaand plaatje voor het symbool van de app.

Door nu deze app te downloaden en je eenmalig te registreren kunt u komende zondag al geven. Onderstaand ziet u twee methodes om te geven. Aangezien er momenteel geen reguliere dienst is, valt optie 2 voorlopig af, maar noemen we deze alvast wel. Nogmaals, voordat je één van deze methodes kunt kiezen, dient u zich eerst eenmalig te registreren. Zie ook bijgevoegde brochure over het gebruik van de Givt app.

1: Geven buiten de kerkdienst
Volg de onderstaande stappen voor geven uit de lijst.
1. Open de app
2. Kies het  bedrag dat je wil geven.
(Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies je bedrag voor de derde collecte.)
3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de Lijst
4. Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje: protestantse Gem Hasselt i.w.

5. Selecteer de kerk waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op geven! Let op dat u de juiste kerk selecteert. In Hasselt zijn namelijk nog twee kerkgemeenschappen al actief in Givt. Kies dus protestantse Gem Hasselt i.w.
6. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien.

2: Collecte  in de kerk.

Tijdens de reguliere kerkdiensten gaan we bij de eerste collecte de collectezakken voorzien van een ontvanger. De ontvanger hoef je maar 1 keer langs je telefoon te halen en registreert dan al uw ingevoerde collectes in één keer.  De collecte zak is mede voorzien van een sticker van Givt.

Kies het bedrag dat je wil geven
Kies voor ‘Volgende’
Kies voor geven aan een collectemiddel: in de kerk
Haal nu met één simpele beweging je smartphone langs het collectemiddel
De smartphone pikt een signaal op van de zender die in het collectemiddel zit. Als je een internetverbinding hebt, wordt je gift direct verstuurd. Zonder internetverbinding wordt je gift eerst opgeslagen. Zodra je weer verbonden bent met internet en je opent de Givt-app, wordt je gift alsnog verstuurd.  Je gift wordt na twee werkdagen van je rekening afgeschreven.

Ter afsluiting, u kunt het beste drie collectes instellen. U bent vrij welk bedrag u per collecte geeft en uw gift blijft ook anoniem. Het minimumbedrag dat je met de Givt-app kunt geven is € 0,50. Onderstaand de doelen, die ook tijdens de dienst worden getoond:

  • de 1e collecte is voor de Diaconie
  • de 2e collecte is voor de Kerk
  • de 3e collecte is voor nader te bepalen doelen.

Wij hopen dat we u met dit schrijven enthousiast hebben gemaakt en snappen ook als u nog vragen hebt. Vragen kunt u sturen aan emailadres cvkpknhasselt@pknhasselt.nl, maar ook zijn al veel antwoorden te vinden op www.givtapp.net.

Met vriendelijke groet,

Kerkrentmeesters van De Baak en Ichthus

 

 

 

Nieuws

Agenda