10-03-2021

19.30 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

14-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

21-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

28-03-2021

10.00 uur
De Baak
H.W. van Veldhuizen

Liturgisch bloemstuk

Veertigdagentijd 17 februari -3 april 2021

Ik ben er voor jou

Zeven keer barmhartigheid.  In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is:

  • de hongerigen eten 
  • de dorstigen drinken geven
  • de naakten kleden
  • de vreemdelingen onderdak bieden
  • de zieken verzorgen
  • de gevangenen bezoeken
  • de doden begraven

Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij Zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die samen een open hart vormen, BARMHARTIGHEID. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over een ander ontfermt Open omdat het gaat om die ander, open in de zin van benaderbaar, het hart openstellen voor de ander.

1e Zondag Veertigdagentijd 21 februari 2021

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Vandaag staan we stil bij:

  • De zieken bezoeken

Mattheus 25:36  "Ik was ziek en jullie bezochten mij"

Opzoeken wie ziek is, elkaar niet vergeten, er zijn voor elkaar. In de glazen staan anemoontjes, zij staan voor aandacht en verwachting. Om de schikking, de vorm van het open hart, lavendel, geurig symbool van goede zorg. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven! 

2e zondag Veertigdagentijd 28 februari 2021

  • De dorstigen drinken geven

Mattheus 25: 35   "Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken"

Water lijkt zo gewoon, het is overal, maar zou het ontbreken dan worden we dorstig en uitgeput. Ook Gods Geest is overal, net als water en nodig, zonder God blijft er weinig van ons over. Laten we er zorg voor dragen dat er water beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld. Een ander te drinken geven, letterlijk water of van ’ het levende water’ is een daad van barmhartigheid. De glazen zijn deze week gevuld met water, er in drijven bloemetjes van de hyacint, de blauwe kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.

De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacint nagels.

3e zondag Veertigdagentijd 7 maart 2021

  • De vreemdeling onderdak verlenen.

Mattheus 25: 35   "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op".

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis, er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten, je kent hem niet en hij jou niet, je moet elkaar leren kennen en zien als een mens, met mooie en minder mooie kanten. We leggen bij de opening van het hart een vogelnestje, een veilig thuis  dat bescherming biedt voor de eitjes en later de jonge vogeltjes. In de vaasjes hebben we een groot blad gelegd, dat blad dient als een dak en biedt bescherming tegen regen en wind , in de glaasjes onder het blad een viooltje, dit nederige, kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid van het “dak”. 

De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde koude stenen die een vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

   

Nieuws

Agenda