23-06-2024

09.30 uur
Ichthus
Ds. A. Zweers, Zwolle

23-06-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. Liekele Hoekstra / Ds. Hanja van Essen

30-06-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. Nelleke Beimer

07-07-2024

09.30 uur
De Baak
Ds. Hanja van Essen

Liturgisch bloemstuk

Veertigdagentijd 17 februari -3 april 2021

Ik ben er voor jou

Zeven keer barmhartigheid.  In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is:

  • de hongerigen eten 
  • de dorstigen drinken geven
  • de naakten kleden
  • de vreemdelingen onderdak bieden
  • de zieken verzorgen
  • de gevangenen bezoeken
  • de doden begraven

Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij Zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die samen een open hart vormen, BARMHARTIGHEID. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over een ander ontfermt Open omdat het gaat om die ander, open in de zin van benaderbaar, het hart openstellen voor de ander.

1e Zondag Veertigdagentijd 21 februari 2021

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Vandaag staan we stil bij:

  • De zieken bezoeken

Mattheus 25:36  "Ik was ziek en jullie bezochten mij"

Opzoeken wie ziek is, elkaar niet vergeten, er zijn voor elkaar. In de glazen staan anemoontjes, zij staan voor aandacht en verwachting. Om de schikking, de vorm van het open hart, lavendel, geurig symbool van goede zorg. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven! 

2e zondag Veertigdagentijd 28 februari 2021

  • De dorstigen drinken geven

Mattheus 25: 35   "Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken"

Water lijkt zo gewoon, het is overal, maar zou het ontbreken dan worden we dorstig en uitgeput. Ook Gods Geest is overal, net als water en nodig, zonder God blijft er weinig van ons over. Laten we er zorg voor dragen dat er water beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld. Een ander te drinken geven, letterlijk water of van ’ het levende water’ is een daad van barmhartigheid. De glazen zijn deze week gevuld met water, er in drijven bloemetjes van de hyacint, de blauwe kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.

De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacint nagels.

3e zondag Veertigdagentijd 7 maart 2021

  • De vreemdeling onderdak verlenen.

Mattheus 25: 35   "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op".

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis, er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten, je kent hem niet en hij jou niet, je moet elkaar leren kennen en zien als een mens, met mooie en minder mooie kanten. We leggen bij de opening van het hart een vogelnestje, een veilig thuis  dat bescherming biedt voor de eitjes en later de jonge vogeltjes. In de vaasjes hebben we een groot blad gelegd, dat blad dient als een dak en biedt bescherming tegen regen en wind , in de glaasjes onder het blad een viooltje, dit nederige, kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid van het “dak”. 

De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde koude stenen die een vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

   

Biddag 10 maart 2021

Laat ons Barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis.

Paus Franciscus heeft in 2015 een achtste werk toegevoegd aan de zeven werken van Barmhartigheid: Laat ons Barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis.  En met dat huis bedoelt hij de zorg voor de aarde als huis van de mens.

Acht staat ook symbool voor een nieuw begin, er zijn acht stammetjes.

De glazen zijn gevuld met bonen, bonen die gezaaid kunnen worden.

In die bonen staan witte tulpen, de tulp staat door zijn vorm symbool voor  biddende handen.

De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van zwarte aarde, vruchtbaar wachtend op de goede vruchten.

Laten we bidden om Gods zegen en onze handen uit de mouwen steken.

God schept leven. Wij kunnen als Zijn rentmeesters zorg dragen voor een gezonde aarde , waar planten, dieren en mensen floreren.

4e zondag Veertigdagentijd 14 maart 2021

Mattheus 25: 36   De naakten kleden    

Ik was naakt en jullie kleedden mij.

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding wie we zijn en hoe we ons voelen.

Kleding verzamelen en kleding delen wordt heel veel gedaan, wat je met kleding biedt is waardigheid en warmte.

De vaasjes zijn in deze schikking bekleed met touw.

Een dik touw accentueert de open hartvorm.

In de glazen hebben we bloeiende bloesems gedaan, de bloesems vallen naar elkaar toe, zodat er een soort van ‘luchtig geweven kleed’ ontstaat.

5e zondag Veertigdagentijd 21 maart 2021

De hongerige te eten geven

Mattheus 25:35

’Ik had honger en jullie gaven mij te eten’

Voedsel is de basis van ons bestaan. Met biddag hebben we gebeden om een zegen over onze oogst. De bonen die we toen gebruikten gaan nu ontkiemen, deze vormen de verbinding rondom het open hart.

Brood om te leven, brood om te delen, nu we richting Pasen gaan denken we ook aan het brood dat Jezus deelde, vandaar de korenaren in deze schikking. Wie brood heeft kan leven, kan verder in de toekomst kijken.

Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving, niet voor niets gedenken we Jezus bij een maaltijd die we samen delen.

6e zondag Veertigdagentijd 28 maart 2021

De doden begraven

Respect hebben voor de overledenen,de doden begraven,het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen.

We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is.

In de vazen paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken.

De tulp is het symbool van gebed, de vorm lijkt op gevouwen handen.

De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn, het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

Nieuws

Agenda