23-06-2024

09.30 uur
Ichthus
Ds. A. Zweers, Zwolle

23-06-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. Liekele Hoekstra / Ds. Hanja van Essen

30-06-2024

10.00 uur
De Baak
Ds. Nelleke Beimer

07-07-2024

09.30 uur
De Baak
Ds. Hanja van Essen

Pastoraat in corona-tijd

Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een ander. En dat op zo'n manier dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen. Dat pastoraat staat onder druk bij de coronacrisis. Want allerlei vanzelfsprekende vormen van contact zijn niet meer mogelijk. Wat is van belang in het pastoraat? En welke vormen van pastoraal contact zijn mogelijk?

Wat is van belang in het pastoraat bij de coronacrisis? 

In tijden van crisis en grote verandering komen allerlei verwarrende gevoelens naar boven, die je kunt scharen onder de vier B´s van bang, bedroefd, boos en blij. 

Mensen zijn bang omdat er veel vragen zonder geruststellend antwoord zijn: wie kan er voor mij boodschappen doen? Kan ik nog wel eten kopen? Kan ik de medicijnen blijven krijgen die ik nodig heb? Is er voor mij straks nog wel thuishulp? Wanneer kan ik naar het ziekenhuis voor onderzoek of een uitgestelde behandeling? 

Mensen voelen zich bedroefd: ik ben verdrietig omdat ik niet naar mijn moeder in het ziekenhuis kan of naar mijn opa in het verpleegtehuis, terwijl ik weet dat een bezoekje zo nodig is. Soms voelen mensen zich boos: op andere landen, op groepen in de samenleving, op de regering, op de kerk, op God… En soms is er ook een gevoel van blijdschap: nu hoef ik niet naar school, nu kan ik eindelijk de zolder eens opknappen, eventjes geen files. En daar kun je je weer voor schamen. 

Voor al die verwarrende gevoelens, zowel bij jezelf als bij degene met wie je spreekt, geldt: ze negeren of veroordelen helpt niet. Gevoelens zijn er nu eenmaal en duiken juist op wanneer je ze opzij schuift. Het is beter om gevoelens te benoemen. Dat maakt ze niet groter en niet kleiner dan ze zijn. Dus stel vragen als: hoe voelt dat voor u? Wat gaat er in u om? 

En probeer na het benoemen van gevoelens te vragen naar de mens achter de gevoelens, met waarden, een droom van wat belangrijk is voor iemand, een mens met geloof, hoop en liefde ook. Hoe kan iets daarvan gestalte krijgen? Wie of wat kunnen daarbij worden ingeschakeld? En wat kun je daar als pastor/bezoekmedewerker in betekenen of bemiddelen? 

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam.

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.

  1. Onze predikanten zijn beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. U kunt hen bereiken ovia de scriba's
  2. U kunt contact opnemen met de hierboven genoemde personen van ons pastoraal team voor een verwijzing naar een ouderling of wijkcontactpersoon van onze gemeente, als u daar nog geen contact mee hebt.
  3. Ieder die deelneemt aan activiteiten in onze gemeenschap als gespreksgroep/Bijbelkring/gemeentegroeigroep/catechesegroep e.a. vragen we om regelmatig contact te houden met elkaar via telefoon of whatsapp.
  4. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met Hans van de Velde, telefoonnummer 0615379917.

 

 

 

 

Nieuws

Agenda